Yunan (Atina) Kolonileri

Yunanistan‘ın dağlık bir ülke olması; nüfusunun artmasıyla beliren toprak ihtiyacı; ticaretin ve sanayinin gelişmesi; iktidardan düşen parti üyeleriyle, maceracı bazı kimselerin daha elverişli hayat koşullan aramaları gibi nedenlerle yurtlannı terkeden bir kısım Yunanlılar, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurdular.

Eolyalılar (Dorlarm baskısı sonucu Batı Anadolu’ya gelen Akalar, Biga Yanmadası’mn güneyinden İzmir dolaylarına kadar olan bölgeye Aliolia=Eolya adını verdiler. Buraya yerleşenlere de Eolyalılar dendi), Güney İtalya kıyılarında, Çanakkale Boğazı dolaylarında, Kıbrıs’ta ve Anadolu’nun güney kıyılarında koloniler kurdular.

Dorlar, Sicilya’da ve Kuzey Afrika’da Bingazi bölgesinde koloniler meydana getirdiler.

Kolonicilikte en ileri giden İyonlar oldu. İyonlar, İspanya, Fransa ve İtalya kıyılarında, Makedonya ve Trakya’nın kıyı bölgelerinde, Marmara ve Karadeniz kıyılan ile Kınm’da birçok koloniler kurdular. Karadeniz kıyılarında Sinope (Sinop), Amisos (Samsun), Kerasos (Giresun) ve Trepezus (Trabzon) önemli İyon kolonileriydi. Yunanlılar, kolonileri ikinci bir yurt saydılar ve buraları kolay kolay ellerinden çıkarmadılar.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!