Viyana Kongresi

Viyana Kongresi1815 Waterloo Savaşı’nda Napolyon’u yenilgiye uğratan devletler Avrupa’nın geleceğini belirlemek amacıyla “Viyana Kongresi” ni topladılar (1815). Bu kongreye Osmanlı İmparatorluğu hariç bütün Avrupa devletleri katıldı. Bununla beraber; İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya, Kongreyi yönlendiren devletler oldular. Viyana kongresi’nde, Avrupa devletlerinin sınırları yeniden çizildi. Fakat, sınırların çizilmesinde din, dil, milliyet öğeleri dikkate alınmadı. Bu nedenle Avrupa’da barış ve huzur sağlanamadı. Kongrede alınan kararlara göre:

İngiltere: Malta ve Yedi Yunan adasını aldı.

Rusya: Finlandiya ve Varşova Büyük Dükalığı’nı aldı.

Avusturya: Doğu Galiçya, Lombardia, Venedik, Parma. Modena ve Toskana’yı aldı.

Prusya: Pozen Bölgesi’ni, Saksonya’nın 2/5’sini ve Vestefalya’mn büyük bir kısmım aldı.

Ren Konfederasyonu: 38 devletli “Germanya Konfederesyon” haline getirildi.

Belçika – Hollanda: İki ülke birleştirilerek “Peyba” adıyla eni bir krallık kuruldu.

İsveç – Norveç: İki ülke birleştirilerek tek bir krallık haline getirildi

İsviçre: 22 Kantondan oluşan bağımsız ve daimi tarafsız bir devlet haline getirildi.

Kilise Devleti: Yeniden kuruldu.

İtalya: Kilise Devletleri’nden geri kalan topraklar üzerinde krallık kuruldu Bu krallıkların en güçlüsü Piyemonte Krallığı idi.

Fransa: 1789 ihtilâli’nden önceki sınırlarına çekildi

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!