Unutturulan Atatürk

Atatürk’ün ölümünden sonra ona ait ne varsa bilinçli ve kademeli bir şekilde yok edilmektedir. Atatürk’ün çevresini sarmış olan dalkavuklar ve bu dalkavukların komuta merkezlerinin verdiği talimatlar neticesinde Atatürk, Türk Milleti’ne yanlış anlatılmış ve bu yanlışlık ölümünden bugüne kadar sürmüştür.

bozkurt para pul arma sigara

Atatürk’ün Türk Tarihi’ne olan ilgisi ve sevgisi herkesçe bilinmektedir. Ama Atamızın unutturulan ve yok edilmek istenen biryanı daha vardır: Ata’nın Bozkurt sevgisi…

Atatürk’ün Bozkurt’a olan sevgisi, Bozkurt’un ne olduğu ve Türkler için ne mana taşıdığı bilinmeden anlatılamaz.

Dünya üzerinde yaşayan tüm milletlerin kendilerini ifade eden bir sembolleri vardır. Ayı Rusların, horoz Fransızların, kanguru AvustralyalIların simgesi olmuştur. Türklüğün simgesi de tarih öncesi dönemlerden beri hep Bozkurt olmuştur. Bozkurt, milliyetçi duyguların gelişmesini engellemek için unutturulmak istenen bir semboldür. Bozkurt Türklerin totemidir.

Bozkurt; tarih öncesi dönemlerden beri Türkler için hep kutsal sayılmıştır. Türk’ün milli simgesi olmasının ve kutsal sayılmasının en büyük sebebi, Türklerin bir Bozkurt’un soyundan geldiklerine inanmış olmalarıdır. Türkler özgürlüklerine çok düşkün oldukları için kendilerini Bozkurt ile özdeşleştirmişlerdir.

Peki, Türkler neden Bozkurt’u kendilerine sembol olarak seçmişlerdir? Neden kutsal saymışlardır? işte bu sebeplerden bazıları:

ı- Bozkurtların Özellikleri

—Bozkurtlar, Türkler gibi ataerkil yapıdadır.

—Bozkurtlar, Türkler gibi teşkilat halinde yaşamlarını sürdürürler.

—Bozkurt sürüsünün, bir lideri vardır ve sürü liderin emrinden çıkmaz. (Türk ordusundaki gibi)

—Saldırı şekilleri benzerlik gösterir.( Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırır, Türklerdeki TURAN taktiği buradan gelir)

—Bozkurtlar, Türkler gibi hürriyetlerine düşkünlerdir. Bozkurt yakalandığında gırtlak kısmındaki öd denen keseyi parçalar ve intihar eder.

2- Bozkurt Töresi

Bozkurt, Türkler gibi töreli bir varlıktır. Bir Bozkurt ailesi, bir başka Bozkurt’un kendilerine katılma isteğini, birtakım sınavlar uygulayarak kabul eder. Yuvadan ayrılmak isteyen bir Bozkurt, aileden izin almak zorundadır. Her Bozkurt ailesinin ve ortak hareketlere katılan Bozkurtların bir başkanı vardır ve buna “EKE” adı verilir.

Bozkurt: Türk, Türk ise Hürriyet demektir.

Bozkurt;

Avlanabilir, ama tutsak edilemez!

Öldürülebilir ama diz çökmez!

Ölebilir ama yenilmez!

Son damla kana kadar mücadelesini, sonrasında da canını verir ama eğilmez!

Hiç şüphesiz Son Başbuğ Atatürk’ündeTürkTarihi’ne ve Bozkurt’a olan ilgisi bir hayli fazlaydı. Atatürk kendi emriyleTürk Ocaklarını kurdurmuş ve bu derneğin sembolünün Bozkurt olmasını istemiştir. 1927 yılında Atatürk tarafından yaptırılan Türk Ocağı binasının sahnesine Atatürk’ün emriyle Bozkurt yerleştirilmiştir.

Şu anda Resim-Heykel müzesi olarak kullanılan binanın sahnesinde bu Bozkurt yer almaktadır. Çok önceleri kurulan Milli TürkTalebe Birliğinin sembolü de Bozkurt’tu. Bozkurt’un resmi olarak ilk kullanımı da Atatürk’e aittir. TBMM hükümetinin 23 Ocak 1922 tarihinde Mustafa Kemal Paşanın emriyle bastırdığı ilk pulda Bozkurt resmi vardır. 1935 yılında üretilmeye başlanan sigaraya “Bozkurt” adını Atatürk koymuş ve bu sigaranın kapağındaki amblemin Bozkurt olmasını istemiştir. Yine Atatürk döneminde devlet okullarında okuyan öğrencilerin şapkalarında da Bozkurt sembolü yer almıştır. Atatürk’ün emriyle Kahramanmaraş’a; düşen Türk Bayrağı’nı yerine diken bir Bozkurt heykeli dikilmiştir. Yine Ulus heykelinde Bozkurt bulunmaktadır, izcilere Yavru Kurt adını veren yine Atatürk’tür. İzcilerde Ataya “Başbuğ” unvanını uygun görmüş ve Atatürk bu ünvanı sevinç ve gururla kabul ettiğini söylemiştir. Lahey Adalet Divam’nda Atatürk’e Bozkurt heykeli hediye edilmiştir. Soyadı kanunundan sonra dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat’a “Bozkurt” soyadını veren yine Atatürk olmuştur.

Fuat Köprülü’nün Atatürk’e, Türkiyat Enstitüsünün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğunda Atatürk: “Karlı Tanrı Dağlarının önünde elinde meşale tutan bir Bozkurt olsun. Bu meşale, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon’dan çıkmamızda kılavuz olan Bozkurt, Türklüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin.”diye cevaplamıştır.

Atanın ölümünden sonra tüm bu eserleri bilinçli bir şekilde yok edilmiştir. Sözüm ona Atatürkçüler onu oraya buraya çekerek, ondan siyasi getirim elde etmeye çalışmışlardır, hala da çalışıyorlar. Atatürk ve onun Bozkurt’a ve Türk Milliyetçiliği’ne olan sevgisi ve samimiyeti bugün hala sözde Atatürkçülerin kabullenmekte zorlandıkları bir durumdur.

Türklerin tarihsel sembolü olan Bozkurt’tan, sözde Atatürkçüler neden rahatsız oluyor dersiniz? Ben size söyleyeyim: Çünkü bu gerçeklerin ortaya çıkması, Atatürk’ün de gerçek fikir hayatının su yüzüne çıkması demektir. Atatürk maskesi altında solculuk mikrobunu kolayca bulaştırmak varken, sözde Atatürkçüler bu gerçeğin ortaya çıkmasını neden istesinler ki?

O bir bozkurttu. Bozkurt’tan çakallar, köpekler ve tilkiler korkar…

Kutay Kubilay

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!