Tütün

Çok yıllık bir bitki olan tütünün, Cristof Kolomb’un seyehati sırasında Küba’da içildiği tespit edilmiştir. Amerikalılar kabile seremonileri sırasında ve ilâç olarak kullanmışlardır. Ispanyollar keşifleri esnasında tütün bitkisini Amerika’dan Avrupa’ya getirmişler ve ayrıca Kuzey Amerika’da tütün üretim sahaları kurmuşlardır. Tütün kullanılmasının yaygınlaşması, 1560 yıllarına doğru olmuş ve o tarihte Portekiz’in Fransız elçisi Jean Nicot, migren tedavisi için tütün tozunu Fransa’nın bir sağlık merkezi olan Catherine de Medicis’e göndermiş ve tütün ilâç olarak önem kazanmıştır. OsmanlI Devleti’nde ilk tütün üretimi, 17. yüzyılın başlarında Selanik’te yapılmaya başlandı. OsmanlIlarda başlangıçta yasaklanan tütünün 1874’te üretilmesine, ancak kıyılarak sigara yapımının tekelleştirilmesine karar verildi.

Farklı iklim koşullarında yetişmesinden dolayı tütün dünyada çok geniş bir alanda üretilir. Amerika’da Kanada sınırında St. Lawrence vadisi tütünün kuzeydeki en uç yetişme sahasını oluşturur. Güney Isveç’den Rusya’nın merkezi kesimlerine ve ekvatoral bölgeye kadar olan sahada yetiştirilir.

1971’de 4.2 milyon ton olan dünya tütün üretimi 2008’de 6.7 milyon tona ulaşmıştır. Tütün en fazla Çin’de üretilir. Bunu Hindistan, Brezilya ve ABD izler. Bu ülkeler aynı zamanda tütün ihracatçıları arasındadır. Türkiye’de tütün genellikle Ege, Marmara ile Orta ve Batı Karadeniz bölümlerinde yaygındır. Kaliteli tütünler, kıraç arazilerde ve özellikle Muş ve Bitlis yörelerinde yetiştirilir. ABD’de olduğu gibi nemli tropikal bölgelerde, iri yapraklı, selüloz miktarı yüksek, nikotin miktarı düşük tütünler yetiştirilir. Türk tütünü ise sarı renkli, küçük yapraklı ve kokulu ve selüloz oranının düşük ve nikotin değerinin yüksek olmasından dolayı dünyaca tanınmıştır.

Ticarî tütünün 70’i aşkın türü vardır, bunların çoğu sigara tütünüdür. Son yıllarda neredeyse tüm dünyada kapalı yerlerde içilmesi yasaklanmasına, Türkiye gibi bazı ülkelerde sigara içenlerin azalmasına rağmen sigaranın artan bir ölçüde içilmesi, tütün tüketiminin artmasına ve milyarlarca dolarlık tütün endüstrisinin kurulmasını sağlamıştır.

>> Türkiye’deki Tarım Ürünleri‘ne Geri Dön <<

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!