Türkiye’de Turizm

türkiyede turizmTurizm ve rekreasyon için belirtilen çekici unsurların tamamına yakın bir bölümü ülkemizde bulunmaktadır. Ülkemizin turizm potansiyelini anlamak bakımından Akdeniz dünyasına göz atalım: Herşeyden önce bir bütün olarak Akdeniz Bölgesi ve ona kıyısı olan ülkeler, turizm açısından son derece büyük potansiyele sahiptir.

Günümüzde Akdeniz ülkelerine gelen turist sayısı 200 milyonun üzerindedir. Bu bölgeye gelen turistlerin büyük bir bölümü deniz kıyılarında yoğunlaşmaktadır. Fransa’da uluslararası turizm hareketlerinin % 20’si kıyı turizmi iken, bu oran Adriyatik Denizi kıyıları ve Türkiye’de % 90’a kadar yükselmektedir.

Kıyı turizminin egemenliği, Akdeniz ülkelerinde turizmin mevsimlik özelliğini ön plana çıkarmaktadır. Yunanistan ve Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin yarıdan fazlası Haziran-Eylül arasında gelmektedir.

Akdeniz turizmi için “Mavi Plan” kapsamında yapılan çeşitli senaryolar uyarınca, kıyı turizminin 1985-2025 yılları arasında tüm Akdeniz ülkeleri genelinde ulusal ve uluslararası gelişim projeksiyonları verilmektedir. 1985’te tüm Akdeniz kıyılarına gelen yıllık yurtiçi ve yurtdışı toplam turist sayısı 100 milyon kişidir.

Akdeniz Bölgesi’ne gelen turist sayısının 2025’te 300-400 milyon arasında değişeceği tahmin edilmektedir. Aşağı yukarı aynı ortam özellikleri arzeden Akdeniz ülkeleri içerisinde turist dağılımında büyük fark bulunur.

Örneğin en fazla turist başta Fransa olmak üzere Ispanya ve İtalya’ya gelir. Buna karşılık Türkiye’ye gelen turist sayısı, Fransa’ya gelenlerin yaklaşık üçte birine tekabül eder (2009’da turist sayısı Fransa’da 74.2, Türkiye’de 25.5 milyon). Bu durum yanlış politikaların bir ürünüdür. Şöyle ki, ülkemizde, turistik değer taşıyan bazı kıyı bölgelerinde “yazlık” olarak ikinci konut bölgeleri oluşturulması, tabir uygun ise kendi kendimizi turizme kapalı tutmaya yöneltmektedir.

Gerçekten, bireysel konutlar ve kooperatifler aracılığı ile gelişen bu yapılaşma, fizikî mekân kullanımı, peyzaj bozulması atık yüklerin artması gibi etkileri de beraberinde getirmektedir. Turizm açısından özendirici diğer bir özellik, güven ve temizliktir. Herşeyden önce turist güvenli ve temiz ortamı tercih etmektedir. Ülkemizde turistlere yönelik işlenen bazı cinayetler, Türk misafirperverliğine uymayan davranışlar, pahalı hizmet vs. turizmi baltalamaktadır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!