Türkiye’de Nüfus Artışı

türkiyede nüfus artışıTürkiye nüfus artışı, 1927-2009 yılları arasında gelişmekte oian ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında bir seyir izlemiştir. Nitekim genç nüfusun silâh altına alındığı 2. Dünya Savaşı döneminde binde 10.59’a kadar düşen nüfus artışı, 1950’den itibaren yüksek bir artış göstererek 1990 yılına kadar binde 20 (yüzde 2)’nin üzerine çıkmıştır; en yüksek nüfus artışı 1950-60 arasında gerçekleşerek 1960’da binde 28.53’e ulaşmıştır.

1990’dan sonra nüfus artışı yavaşlama trendine girerek 2009’da binde 13’e kadar düşmüştür (Şekil 1.5). Bunun bir göstergesi olarak 1990 yılı öncesi Türkiye genelinde doğurganlık oranı, yani kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 5 dolayında iken 2009 yılında bu oranı 2.2’ye düşmüştür.

Doğurganlık oranı, Türkiye’de genel olarak batıdan doğuya doğru artmaktadır. Örneğin bazı illerde doğurganlık oranı Şırnak’ta 7.1, Hakkâri’de 6,7, Siirt’te 6,1, Van’da 6’dır. Doğurganlık oranın en düşük olduğu iller; Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Eskişehir (1.7), İzmir ve Tekirdağ (1.8)’dır.

Nüfus artış hızı ülkemizin her tarafında aynı oranda olmamıştır. 1950’den sonra başlayan iç göçler nedeniyle Marmara ve Ege bölgelerinde olan nüfus artışı, diğer bölgelerimize göre fazla olmuştur. 2000 nüfus sayımına göre, Türkiye genelinde ortalama binde 18,28 artış oranının altında olan bölgeler; Ege, Karadeniz, Doğu ve İç Anadolu’dur. Karadeniz Bölgesi’nde ise binde 3’ün üzerinde nüfus artması olmuştur.

En yüksek nüfus artışı ise Marmara Bölgesi’nde (26,69) meydana gelmiştir. Bu bölgeyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (24,79), Akdeniz Bölgesi (21,47) izlemiştir. 2009 sayımında ise ortalama nüfus artışının altında olan bölgeler:

Batı Marmara (7.17), Ortadoğu Anadolu (5.61), Batı Karadeniz (7.62), Doğu Karadeniz 7.94), Orta Anadolu (10.2), Kuzeydoğu Anadolu’da ise nüfus azalması (-1.73) olmuştur. Ortalamanın üstünde nüfus artışı Ege (14), Doğu Marmara (18.56), Akdeniz (22.1), Güneydoğu Anadolu (15.19) bölgelerinde olmuştur.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!