Türkçülük Mücadelesinde Atsız Olmak

atsızTürkçülerin yoluna ışık tutmuş olan Nihal Atsız’ı anlatmak hiç de kolay değildir. Tanrı tarafından özel bir insan olarak yaratılan Atsız, herkese nasip olmayan birçok vasıflarla donatılmış müstesna bir insandır. Onun tarihçiliği, romancılığı, şairliği tartışılamaz bir üstünlüktedir; ama Atsız’ın en değerli niteliği su katılmamış Türkçülüğüdür. Türkçülük mücadelesinde onu diğerlerinden ayıran özelliği ise bilgisinin dışında demir gibi sağlam olan kişiliğidir. Fikirleri herkes tarafından benimsenmese bile sahip olduğu kişiliğinden dolayı birçok kişi tarafından takdir kazanmıştır. Türkçülük Ülküsü’nün bütün zahmetini ve zorluğunu tek başına sırtlaafinış ve bu uğurda birçok fedakârlıkta bulunmuştur. Türklüğün bekasını sağlamak için bütün ömrünü Türkçülük ÜlkKü’ne bağışlamış o-lan Atsız, Türklüğü yüceltmek uğurunda yaptığı çalışmalardan dolayı kendi ülkesinde özgiîrlüğü elinden alınmış ve hapse atılmış, sürgün edilmiş, öğretmenlik vazifesine son verilmiş, açığa alınmış, işklnceler görmüş ve ilerleyen yaşına rağmen Türkçülük davasından vazgeçmemiş, ömrünün son yıllarını bile hapiste geçirmiştir.

Türk Gençliği’ni yetiştirmek, onların şuurlarını aydınlatmak için verdiği mücadelede kendi çotuklarıyla bile yeterince ilgilenememiştir ve en önemlisi tüm biKyaşaaıguplumsuzluklara rağmen şevki kırılmamış, umutsuzluğa kapılmamış, son nefesine kadar ülküsü uğruna’yaptığı çalışmalara devam etmiştir.

Bugünün Türkçüleri öncelikle şunu bilmelidirler: Şahsi telakkilere göre Türkçülük olmaz. Herkettn kendine göre bir Türkçülük telakkisi bulunursa iş arapsaçına döner. Bizim bugünkü dağınıklığımızın asıl seb^i budur. Her önüne gelen “Bana göre Türkçülük…” diye başlayan anlatımlarda bulunursa asla bir birlik sağlayamayız. Daha kötüsü ise bizimle aynı düşünmeyen diğer Türkçüleri “kötü kişiler” olarak algılarız. Bu tür ayrılıklar bizlerin aleyhine olan hareketlerdir. Bu yüzden Türkçülük hakkında esaslar, ancak bilgi sahibi ve yetkili kişile rafından ileri sürülürse bir değer taşır.
Türkçü Düşünce’de ırka değer verildiği kadar ahlaka da değer verilmelidir. Türk adına layık olmc jdece o soydan gelmekle olmaz, aynı zamanda yüksek bir ahlaka da sahip olmayı gerektirir; ancak bu şekilc Ikümüz ilerler. Ülkemizin bölünmeye doğru giden bu zamanında Türkçülük Fikri’nin yükseldiğini fark eden bazı dalavereciler ortaya çıkmıştır. Bu şahıslar, sözde Türkçülük adına çığırtkanlıklar yaoarak samimi bazı gençlerim saflıklarından yararlanıp kandırmaktadırlar.

Elbet bu maskeleri düşüp çirkin yüzleri ortaya çıkacaktır. Çünkü gerçek Türkçü-: Kendisini önemsemez, alçakgönüllüdür. Birilerini devirerek yükselmeye çalışmaz. Bencil değildir. Bu yüzden yüreğinde sadece Türklük aşkı vardır ve Türklüğün bekası için şahsi çıkarlarını göz ardı eder. Oysaki günümüzde bazı kişiler bilgilerine ve karakterlerine bakmadan kağan olmaya yeltenmektedir. Bu insanları incelediğimizde hiçbir özveride bulunmayan, faydadan çok zarar veren, elle tutulur bir çalışmaları olmayan, sadece egolarını tatmin etmek isteyen kişiler olduğunu görüyoruz. Türk adını taşımayı hak etmek, Türkçülerin lideri olmak için; fedakâr, cesur ve bilgili olmaları gerekirSahte şöhret peşinde olan bu kişilere müsaade verilmemelidir.

Bugün, kahpeleşen dünyada; Türklük için, vatan için müdafaa yapmaktayız. Düşmanlarımızın silahları var, paraları var ve çok iyi propaganda yapabiliyorlar. Bizlerin ise sadece kanımız ve inancımızdan başka bir şeyimiz yok. Bu yüzden büyük bir fedakârlıkla mücadele etmek zorundayız. Türkçülüğü hançerlemek isteyen içteki ve dıştaki düşmanlara karşı göğsümüzü kalkan gibi kullanmalıyız; çünkü bizler kahramanlık destanları ile büyüyen bir soyun evlatlarıyız. Bizden sonrakilere de örnek olacak şekilde Türkçülük mücadelemizi vermeliyiz. Atsız gibi: Ülkümüz haricinde hiçbir şeye değer vermeyen, fedakâr Türkçüler olmalıyız.

 

Alev Eren

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!