Turizm

turizmTurizm; insanların özellikle uzun süreli tatilleri esnasında bilgi ve görgülerini artırmak, çeşitli doğa ve tarihî eserlere karşı olan meraklarını gidermek, çeşitli ülkelerdeki toplumların kültürel özelliklerini, geleneklerini incelemek, önemli tarihî-arkeoloji sahalarını öğrenmek ve dinlenmek amacı ile yaptıkları seyahatleri kapsamaktadır. Turizm etkinliklerinde her ne kadar seyahat veya gezme unsuru varsa da bu faaliyette esas olarak başka bir ortamın kültürel ve tarihî özelliklerini öğrenmek, çeşitli sportif ve eğlence faaliyetlerinden yararlanmak yatmaktadır. Bu nedenle turizmde esas aktivite çekiciliğe dayanmaktadır.

Esas itibariyle turizm faaliyetleri;

1. Vücudun ve zihnin dinlenme ve tazelenmesine yönelik gezi ve dinlenmeleri,

2. Sağlık amacı ile temiz hava ve güneş ışığından ve şifalı sulardan faydalanmayı,

3. Yürüyüş, dağcılık ve kayak yapma gibi sportif faaliyetleri,

4. Salt eğlence, zevk ve heyecana yönelik eğlenceleri,

5. Yabancı yerlere olan ilgi, önemli tarihî ve kültürel kurumlar, sanat, edebiyat, müzik, festivallere karşı duyulan ilgiyi gidermeyi ve öğrenmeyi,

6. Dost ve akraba ziyaret etmeyi,

7. Özel kişisel inançlar nedeni ile kutsal yerleri ziyaret (Hac gibi) etmeyi ve ibadet yapmayı,

8. Meslek ya da iş nedeni ile başka ülkelerde ve yerlerde çeşitli toplantıları kapsamaktadır.

Turizm kaça ayrılır sorusuna ise şöyle cevap verebiliriz:

Yaş durumuna göre; 1. Gençlerin turizmi, 2. Yaşlıların turizmi;

Katılan insanların sayısına göre; 1. Ferdi turizm, 2. Kollektif turizm, 3. Kitle turizmi;

Turistin gittiği yere göre; 1. iç turizm, 2. Dış turizm;

Kullanılan ulaşım aracına göre; 1. Demir yolu, 2. Hava yolu, 3. Deniz yolu turizmi;

Zamana göre; 1. Yaz turizmi, 2. Kış turizmi;

Konaklama süresine göre; 1. Kısa süreli: a) transit, b) yakın çevrede dinlenme; 2. Uzun süreli: a) tatil, b) tedavi;

Konaklama süresine göre; 1. Özel turizm (arkadaş-akraba yanı), 2. Kamping ve karavan turizmi, 3. İkinci evlerde ikamet turizmi;

Sosyal yapıya göre; 1. Lüks turizm, 2. Geleneksel turizm, 3. Gençlik turizmi, 4. Sosyal turizm;

Ödemeler dengesindeki etkisine göre; 1. Dış aktif turizm (gelen turistlerin döviz getirmesi), 2. Dış pasif turizm (ülkeden dışa giden turistlerin döviz götürmesi).

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!