Tarımın Önemi

tarımın önemiİnsanın yerleşik hayata geçilmesi ile tarımsal faaliyetler giderek artmış; çeşitli toplumlar daha verimli ve daha zengin tarım toprağı kazanmak için tarih boyunca yarışa girmişlerdir. Kuraklık, sel, taşkın ve tarım zararlılarının (böcek, çekirge vb.) etkili olduğu yıllarda bazen de çok sayıda insan ölmüştür. Günümüzde de nüfusun çok yoğun ve kalabalık olduğu Afrika, özellikle Sahra’nın güneyindeki ülkelerde kuraklığın hüküm sürdüğü yıllarda yüzbinlerce insan açlıktan ölmektedir. Bu durum dikkate alındığında dünyanın gündeminden hiçbir zaman düşmeyen ana sorun, insanların dengeli beslenmesi yanında açlıkla mücadele etmek ve tarımsal ürünlerin yetmediği ülkelere yardımda bulunmaktır.

Birleşmiş Milletler ve FAO (Gıda ve Tarım Teşkilâtı) ile Türkiye gibi bazı ülkelerin bireysel çalışmalarına rağmen, insanlık için yüzkarası olan açlık sorunu, bir türlü hâl yoluna konulamamıştır. Bu nedenle milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya kalmaktadır.

Hayvan besleme veya hayvancılık da son derece önemlidir. Gerçekten insan, hayvansal ürünlerle yiyecek ve giyeceklerinin bir bölümünü temin etmek için hayvancılığı geliştirmek ve sürdürmek zorundadır. Bu hâliyle tarım ve hayvancılık faaliyetlerini, birbirini tamamlayan bir bütün olarak dikkate alması gerekmektedir. Nitekim dünyanın ana tarım kuşakları aynı zamanda başlıca hayvancılık bölgeleridir. Meselâ ABD’deki Mısır kuşağı, aynı zamanda sığır hayvancılığı kuşağına, Türkiye’nin bazı tarımsal bölgeleri hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı sahalara denk düşmektedir.

Tarım ürünlerinin işlenmesi, aynı zamanda sanayinin gelişmesini de sağlar. Başka bir anlatımla sanayi, tarım ürünlerinin işlenmesiyle başlamıştır. Bunun başında tekstil, konfeksiyon, yağ, deri, et, boya sanayi gelir. Sanayide kullanılan bitkilere aynı zamanda endüstri bitkileri de denir. Meselâ pamuğun lifinden iplik, bundan kumaşlar üretillirken tohumundan yağ çıkarılmaktadır. Bunun yanında soya fasulyesinden, suni lâstik, sentetik elbise, boya ve vernik elde edilir. Kakao, hem bir yiyecek maddesidir hem de yağından kozmetik ürünleri yapılır. Şeker pancarından şeker, küspesinden hayvan yemi ve bazı ülkelerde biogaz da üretilir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!