Tarım

İlk tarımsal faaliyetler, günümüzden en az 8-9 bin yıl önce elle, ucu sivri değnek veya ağaç malzeme ile toprağı işleyerek tohum ekmek ve çeşitli bitkileri dikmekle başlamıştır. İlk olarak yabanî tahıl türleri, mercimek ve fiğ yetiştirilmiştir. Daha sonra toprağı işleme metodlarında gelişmeler olmuştur. Örneğin M.Ö. 1000 yıllarında Mısır’da metal orak, bıçak ve odundan yapılmış sabanlarla toprak işlenmiştir.

Tarımda önemli sayılacak ilerleme, 1833‘te pulluğun devreye girmesi ile başlamıştır. Pulluğun kullanılması ile çayır-otiak ve orman alanları yer yer tarım alanı hâline dönüştürülmüştür. Tarım alanlarının genişlemesiyle de tarımsal ürünler üretimi sürekli olarak artmıştır. 19. asırda Sanayi Devrimi ile birlikte Tarım Devrimi de gündeme gelmiştir. Sanayileşmeye bağlı olarak tarımsal makinelerin (traktör, mimbzer, pulluk, riper ve plantuvar vs.) kullanımı, tarımda süratli sayılacak bir gelişmeye neden olmuştur.

Tarımdan elde edilen ürünlerin işlenmesine dayalı sanayi tesisleri kurulmuştur. Böylece, başlangıçta insan ve hayvan gücü ile yapıla gelen tarım, 19. asrın sonlarından itibaren yerini yavaş yavaş makineli tarıma bırakmıştır. Özellikle Güneydoğu Asya’da bitki ıslahı çalışmaları ile sağlanan verim değeri yüksek ayçiçeği, pirinç, buğday tohumlarının ekilmesi ve tarım teknolojisinin geliştirilmesi sonucu üretimde önemli artışlar sağlanmıştır. Yeşii Devrim olarak nitelenen bu gelişme sonucu tarım ürünlerinin veriminde birkaç kat artış olmuştur.

Tarımdaki gelişmeleri; tarımsal makinelerin devreye sokulması yanında, çeşitli tarımsal ürünlerin ıslah edilmesi, bölge koşullarına göre hibritleme, kaliteli tohum kullanma, verim kapasitesi yüksek kültür bitkilerinin yetiştirilmesi, çeşitli tarım ürünlerine göre toprağı işleme tekniklerinin saptanması, tarımsal ilâçların kullanılması, ayrıca kurak şartlarda yetişen bitki türlerinin geliştirilmesi sağlamıştır.

Bunlar; tarım yapılan sahaların genişletilmesine, tarımda verimin artmasına ve hatta soğuk bölgelerdeki uygun sahaların tarıma alınmasına neden olmuştur. Örneğin kuru şartlarda bir hektar sahadan alınan 500-1000 kg buğday verimi, 4000 kg’a kadar yükselmiştir. Tüm bu ilerlemelere rağmen, dünyanın hâlen yarısına yakın bir bölümünde özellikle, Asya’nın fakir bölgeleri, And dağlarında çok eğimli yamaçlardaki teraslarda ve Afrika’nın büyük bir bölümünde geleneksel tarımsal sistemin sürdürülmesi, tarımda istenilen hedefe ulaşılmasını engellemektedir.

Günümüzde tarımda gelişmiş ülkelerin başında ABD, Kanada, Çin ve Avrupa’nın büyük bir bölümü (İtalya, Hollanda, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık) gelir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!