Tarık Zafer Tunaya

tarık zafer tunayaTarık Zafer Tunaya, Atatürk devrimlerini, II. Meşrutiyet Dönemi’ne ait araştırmalarının sonucu olarak yayımladığı “Hürriyet’in İlânı”, “İslâmcılık” gibi bir dizi kitap ile temellendirmektedir. O, Türk devriminin birçok uygulamalarının, II. Meşrutiyet’in getirdiği kuramsal temele dayandığı kanaatindedir ki bu doğrudur. O, II. Meşrutiyet için “Cumhuriyetin siyaset laboratuvarı” tabirini kullanır. Celâl Bayar’ın işaret ettiği bir noktaya, devrimlerin “Batı’ya rağmen Batılılaşma” şeklindeki çelişkisine de işaret ediyor. Tunaya, Atatürkçülüğün resmî bir ideoloji olarak tek bir yoruma bağlanmasının imkânsız olacağını savunur. Tunaya’nın “İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa, İst. 1979” ve “Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul 1981” adlı eserleri vardır.

Tarık Zafer Tunaya (d. 1916, İstanbul – ö. 29 Ocak 1991, İstanbul), Türk hukukçu. 1916’da İstanbul’da doğdu. Galatasaray Ortaokulu ve Saint Benoit Fransız Lisesi’ni bitirdi. 1940’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak Esas Teşkilat Hukuku kürsüsünde asistanlığa başladı. “Müessese Teorisinde Fikir Unsuru ve bazı Hususiyetleri” konulu teziyle doktor, “Amme Hukukumuz Bakımından İkinci Meşrutiyet’in Fikir Cereyanları” çalışmasıyla doçent oldu. 1959’da profesör olarak Anayasa Kürsüsü’ndedir, İktisat Fakültesi ile Gazetecilik Enstitüsü’nde ayrıca dersler verir.

1953-54’te Avrupa ve Amerika’da mesleki incelemeler yaptı. 27 Mayıs Darbesi’nde askerlerin meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı haklılığını belirten 28 Mayıs 1960 tarihli raporu imzalayan 7 kişilik bilim heyetinde yer aldı. Kurucu Meclis İstanbul İli Temsilciliği (6 Ocak 1961 – 25 Ekim 1961) ile 1961 Anayasasının hazırlanmasında komisyon üyeliği yaptı. Komisyon başkanı Sıddık Sami Onar’la anlaşamadı, ayrıldı. MBK onu Paris’te NATO emrinde görevlendirdi. 1961’de Kurucu Meclis üyeliği yapmıştır. 1965’de Melahat Hanım’la evlendi, yeniden üniversiteye döndü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, ardından kurucusu olduğu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi dekanı oldu.

12 Eylül askeri darbesi onu görevden aldı. 1982 yılında yine aynı fakülteye dekan olarak atandı ve 1983 yılında yaş haddinden emekli oldu. 29 Ocak 1991’de öldü. Legion d’honneur nişanı aldı (1980), Balıkesir Barosu’nca Anıtlaşmış On Hukukçudan Biri seçildi (1983), Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazandı (1989).

  1. 17 Haz, 2014 - 17.24 | #1

    Hayreddin Karaman: Hayreddin Karaman, Fıkıh âlimidir. İslâm hukukunun günümüzdeki meseleleri üzerinde çalışmakta Batı hukuku ile mukayeseler yapmaktadır. Ayrıca günümüzde ve helâller ve haramlar üzerine aydınlatıcı el kitabı hazırlamış, “İslâmın Işığında Günün Meseleleri”ni (3 cilt) yazmış, Müslümanların günlük yaşayışta karşılaştıkları birtakım meseleleri çözüme kavuşturmaya çalışmıştır.

    Hayreddin Karaman, Bekir Topaloğlu, Saim Yeprem ve diğer bazı arkadaşlarıyla “Nesil” dergisini çıkarmış, “Nesillerin Kitabı” adlı beyannameyi yayımlamış, burada Müslümanları iman, ibadet ve ilmin kurtaracağını bildirmiştir. Vahiy ile teyit edilmiş aklın ve ilmin yolunu benimseyen Hayreddin Karaman, içtihat kapısı kapalı tutmayı İslâm’ın ruhuna aykırı bulmakta; hayat ve toplum dini olan İslâm’ın, değişen hadiseler karşısında dondurulmasına karşı çıkmaktadır. Bundan dolayı, “İçtihat üzerinde özellikle çalışmış ve bu konuda bir de kitap hazırlamıştır.”

    Hayreddin Karaman, İslâm’ın reforma ihtiyacı olmadığı, Müslümanların bilgi ve yaşayış bakımından ıslahı gerektiği kanaatindedir. O, irşat ve tebliği esas almakta, Müslümanların, inançlarını günlük hayatta sisteme ters düşmeden yaşayabilmesinin yollarını göstermektedir.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!