Sürrealizm / Gerçeküstücülük Akımı

sürrealizm nedir, temsilcileriSürrealizm, arı fikri, toplumsal ve ahlakça her türlü ön düşünce etkisinden kurtularak anlatma amacını güden sanat akımıdır. 1924 yılında kurulan gerçeküstücülük, düşüncenin gerçek işlevini sözlü ya da başka bir biçimde ifade etmek üzere seçilen katıksız ruhsal otomatizm. Düşüncenin her türlü ahlaksal ya da estetik kaygıdan uzak, aklın denetimi olmaksızın ortaya konması şeklinde tarif edilir.

Gerek söz gerek yazı gerek başka biçim ile düşüncenin gerçek çalışmasını anlatan, katışıksız ruhsal bir otomatizmadır. Akıl ve mantığın bütün kontrolünden, bütün estetik ve ahlaksal kaygıdan kurtulmuş olan düşüncenin anlatımıdır. Akıl ve mantığın bütün kontrolünden, bütün estetik ve ahlaksal kaygıdan kurtulmuş olan düşüncenin anlatımıdır.

Sürrealizmin ortaya çıkışındaki nedenler. Philippe Soupaut, gerçeküstücülüğün ortaya çıktığı dönemi kendi ifadesiyle ‘bir tanık’ olarak şöyle anlatırken bir başkaldırı edebiyatı olarak da bilinen sürrealizmin şairlerinde başkaldırı gerçeğinin anlatır: …Savaş, yoğun propaganda… ‘toprağın edebiyatçıları’, eski muharipler..zafer baba…Versailes Antlaşması… Milyanlarca sic(ölü)… Sakatlar… Gazla zehirlenmişler… Yaralılar… Unuttuklarımı geçiyorum… Ama her şeyi unutmadım. Ve sonra doğuda Ekim ihtilalı vardı. Özünde olup bitenleri öğrenmemiz için sürekli kafa patlatılsa da bizim için düpedüz ihtilaldi. Doğrusunu söylemek gerekirse, sisler içinde yaşıyorduk. Bununla beraber giderek başkaldırmaya başladığımı anımsıyorum.

Dadaizmin devamı olarak kurulan sürrealizm, yirminci yüzyılın en önemli fikir hareketlerinden biri sayılır. Günümüzün tüm sanat kollarında bu akımın etkileri görülür. Otomatik yazı sürrealist akımın özelikle ayırt edici kavramlarından biridir. Otomatik yazı tarif edilirken şunla söylenir: Gerçeküstücülüğün sırları, Yazılı gerçeküstücü kompozisyon ya da ilk ve son taslak; düşüncenizin kendisi üzerine konsantrasyonuna elverişli bir yere yerleştikten sonra bir kâğıt kalem bulun.

Mümkün olduğu kadar edilgin ve her şeye açık duruma geçin. Dehanızı, yeteneğinizi başkalarının deha ve yeteneklerini bir yanan bırakın. Unutmayın ki edebiyat insanı her şeye ulaştıran en kasvetli bir yollardan biridir. Önceden bir konu seçmeksizin çabucak, ara vermeden ve yazdıklarınızı yeniden yazma isteği duymayacak kadar hızlı yazın. İlk cümle kendiliğinde gelecektir.

Gerçeküstücülük düşüncenin herkese vergi olduğunu göstermeye çalışıyor, insanlar arasındaki ayrımları azaltmaya çalışıyor, bunun için, eşitsizliğe alçaklığa ve hilekârlığa dayanan saçma bir düzene hizmet etmeğe yanaşmıyor.

Dünya edebiyatından; Pierre Revardy (1889-1960), Paul Eleard (1895-1952), Andre Breton (1896-1966), Philippe Saupault (1897-1990), Lauis Aragon (1897-1982), Benjamin Perret (1899-1959), Robet Desnos (1900-1945), Jacgues Prevert (1900-1977), Rebne Char (1907-1988), Crene Crevel (1900-1935) gerçeküstücü akımın örneklerini veren şair ve yazarlar arsında gösterilir.

Türk edebiyatında sürrealizm. Garip topluluğunun bazı sanatçıları ile ikinci yeni topluluğunun bazı şairlerinde görülür.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!