Suat Sinanoğlu

suat sinanoğlu

Suat Sinanoğlu “Türk Hümanizmi” adlı eserinde M. Saffet (Engin) ve Celâl Bayar gibi Atatürk devrimlerinin, gelmiş geçmiş ihtilâllerin en büyüğü, en radikali (köktenci) olduğunu söyler. Suat Sinanoğlu, Batı uygarlığının esasını, “tam bir hak özgürlüğü” olarak belirler.10 O, Atatürk’ün uygulamasında üç aşama görür:

1) Askerî, siyasî ve toplumsal
2) Ekonomik
3) Başarılan işlerin, ideolojik bir sistem içine oluşturulması aşaması.

Atatürk ihtilâlinin fikrî temeli var mıdır? Suat Sinanoğlu olmadığını söyler: “Güçlü bir zekânın hazırladığı devrim, Fransız İhtilâli’nin tersine fikir düzeyinde hiçbir köklü hazırlığa dayanmıyordu.” Neden dayanmıyordu? Suat Sinanoğlu bunun sebebini şöyle açıklar:

…devrim yalnızca Atatürk’ün olağanüstü kişiliği ile gördüğü büyük saygınlık sayesinde, bir de Türk ulusunun bir önder etrafında toplanmaya iten ve Atatürk tarafından zaman zaman büyük ustalıkla değerlendirilen olaylar sayesinde gerçekleşme olanağını bulmuştur.

Kendine özgü” olan bu “ideal ihtilâl”in amacı, bir düzenden başka bir düzene geçmek değil,…bir toplumun tümüyle bir uygarlıktan başka bir uygarlığa aktarılmasıdır. Suat Sinanoğlu’nun hümanist fikirlerinden ayrıca söz edilecektir.

  1. 17 Haz, 2014 - 00.41 | #1

    Şerafeddin Yaltkaya: Darülfünun İlâhiyat Fakültesi’nde Kelâm Tarihi Profesörü ve 1942’de Diyanet İşleri Başkanı oldu. Çeşitli konularda ilmî, fikrî ve felsefî araştırmaları ve eserleri vardır. Onun dinî düşüncede önemi, kelâm ilminin yenilenmesi, sosyal kelâmın kurulması hususunda “İctimaî İlm-i Kelâm” başlığıyla yazıları yazmış olmasıdır. İslâmcı milliyetçi görüşleri itibarıyla Şemsettin Günaltay’a yakındı. Dinde fıkıh ile tasavvuf arasındadır. Tasavvuf felsefesini tarikatların bozulmuş teşkilâtı ile karıştırmaz.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!