Selçuklu İmparatorluğu

Tuğrul ve Çağrı beylerin yönetimindeki Selçukluların, 1040 Dandanakan Savaşı’nda Gaznelileri yenilgiye uğratmalarıyla, Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Tuğrul Bey, Selçuklu sultanı ilân edildi. Tuğrul Bey, Bağdat’taki Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtarınca, İslâm dünyasının liderliği Türklere geçti.

(Büyük Selçuklu İmparatorluğu Haritası)

Daha sonraları, Alp Arslan döneminde Azerbaycan ve Kafkasya fethedildi. 1071 Malazgirt Savaşı’nda Bizans’ın yenilgiye uğratılmasıyla, Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Melikşah döneminde Karahanlılar ve Gazneliler egemenlik altına alındı. Türk beyleri Anadolu’yu fethetmekle görevlendirildi. Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve Aden bölgeleri egemenlik altına alındı.

Büyük fetihler sonucunda Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun sınırları doğuda Seyhun Irmağı’ndan batıda Ege ve Akdeniz kıyılarına, kuzeyde Kafkaslar’dan güneyde Mısır ve Aden Körfezi’ne ulaştı. Melikşah’tan sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğu birliğini koruyamadı; Sultan Sencer’in 1157’de ölümünden sonra parçalandı.

Anadolu Selçuklu Devleti, 1077’de İznik merkez olmak üzere Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafmdan kuruldu. Anadolu Selçukluları, Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan beyliklere son verip, Anadolu’da siyasi birliği sağladılar. Anadolu’ya giren Haçlı Ordularıyla savaşıp Türk ve İslâm dünyasını Haçlılara karşı savundular. 1243 Kösedağ Savaşı’nda Moğollara yenilen Anadolu Selçukluları, II. Mesut’un 1308’de ölümü ile sona erdi.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!