Rusya’nın Avrupa’da Genişlemesi

8. ve 9. yüzyıllarda Doğu Slavları arasına giren Varegler, savaşçı ve tüccardılar. Nehirlerin yardımıyla teknelerini Baltık Denizi’nden, Karadeniz’e geçirdiler. Slav kentlerini ya vergiye bağlayarak, ya da paralı asker biçiminde kendilerini onlara kiralayarak, bu kentlerin yaşamına müdahale ettiler.

Rusyanın Avrupada İlerlemesi

Rusya’nın Avrupa’da İlerlemesi Haritası

Daniel Nevskiy (1276 – 1303) tarafından kurulan Moskova Knezliği, küçük bir Prenslikti ve o zamanki tüm Rusya gibi Altın Orda Devleti’nin egemenliği altındaydı. Zamanla diğer Rus Prenslikleri üzerinde üstünlük kazandı. Kilise de bu yükselişe yardımcı oldu.

Son Bizans imparatorunun yeğeniyle evlenen III. İvan (1462 , 1505) döneminde, Moskova Knezliği tümüyle hükümran bir devlet durumuna geldi. III. İvan, Bizans’ın yıkılmasından soma Bizans’ın mirası üzerinde hak iddia etmeye başladı. Novgorod ve Tver’i egemenliği altına alarak. Rus topraklarını birleştirmeye çalıştı. Oğlu III. Vasiliy (1505 – 1533) Pskov, Smolensk ve Ryazan’ı alarak birliği tamamladı. IV. İvan (1533 – 1584) kendisini “Çar” ilân etti. Doğuya doğru yayılmayı başlattı. Kazan ve Astrahan hanlıklarına son verdi. Polonya, Litvanya ve İsveç’e karşı sürdürülen Livonya Savaşı’nm (1558 – 1583) başarısızlıkla sonuçlanması ve I. Fyodor’un 1598’de ölümü ile Rusya’da Rurikler devri sona erdi.

1598’den sonra karışıklıklar içinde kalan Moskova Devleti, dağılma dönemine girdi ve Polonyalılar, Moskova’yı işgal ettiler. Moskova’nın kurtarılmasından sonra çar seçilen Mihail Fyodoroviç Romanov (1613 – 1645) ile Rusya’da Romanovlar devri başladı. Romanovlar, Moskova Devleti’ni yeniden kurup geliştirdiler. 1676’ya kadar geçen sürede sınırlar, doğuda Büyük Okyanus’a ulaştı.

Çar I. Petro (1682 – 1725), Rusya’yı güçlü bir Avrupa devleti yapma işine girişti. Güçlü bir ordu kurdu. Osmanlı İmparatorluğu’na karşı oluşturulan Kutsal İttifak’a girdi ve Azak Kalesi’ni aldı. Kuzey Savaşı (1700 – 1721) sonucunda Baltık Denizi’ne bir pencere açtı ve burada yeni başkent Sen – Petersburg’u inşa ettirdi.

II. Katerina (1762 – 1796) yayılma politikası izledi. Kırım’ı işgal etti. (1771). Küçükkaynarca Antlaşması (1774) ile Karadeniz’de bir çıkış kapısı elde etti. 1783’te Kırım’ı, Rusya’ya kattı. Polonya’nın üç kez paylaşılması sonucu Beyaz Rusya’yı, Batı Ukrayna’yı ve Litvanya’yı Rusya’ya kattı.

Rusya, 19. yüzyılda da yayılmasını sürdürerek Doğu Gürcistan’ı, Dağıstan’ı, Finlandiya’yı, Polonya krallığı’nı, Besarabya’yı ve Güney Azerbaycan’ı kendi topraklarına kattı.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!