Roma Cumhuriyeti (Roma İmparatorluğu)

Roma, M.Ö. 10. yüzyılda Latium bölgesinde oturan Latinler tarafından kuruldu. M.Ö. 8.yüzyıla kadar diğer Latin şehirleri gibi bağımsız bir şehir devleti (site) halinde yaşadı. Roma’nın ilk kralı Romulus idi. Romulus’tan sonra Roma’nın başına altı kral geçti. Bunlardan ilk üçü Romalı olup, dördüncü kral zamanında Etrüskler, Roma’yı istila edip krallığı ele geçirdiler. M.Ö. 509’da ayaklanan Romalılar, son Etrüks kralını Roma’dan kovdular ve cumhuriyeti kurdular.

Etrüsklerle M.Ö. 450’ye kadar olan mücadeleler sonucunda, Romanın yakın çevresindeki topraklar ele geçirildi. Bu dönemin en önemli olayı Patrici-Plep mücadelesinin sonucunda 12 Levha Kanunları’nın kabul edilmesidir.

Romalılar, İtalya üzerinde egemenlik kurmak amacıyla önce Latinlerle savaştılar. Bu arada Roma’ya yeniden saldıran Etrüskleri yenip, egemenlikleri altına aldılar ve bütün Etrurya’yı işgal ettiler.

İtalik kavimlerinin en güçlüsü olan Samnitler, Güney İtalya’da kuvvetli bir birlik kurmuşlardı. Samnit savaşları, Romalıların, İtalya’da egemenliklerini kurabilmeleri için giriştikleri en kanlı savaşlar olmuş ve M.Ö. 343 yılından, M.Ö. 290 yılma kadar sürmüştür. Bu savaşlar sonunda İtalya’nın büyük bir bölümü Roma’nın egemenliği altına girmiştir.

Romalıların, Güney İtalya’da Tarent (Tarentum) şehrinden başka, diğer Yunan Kolonilerine de egemenliklerini kabul ettirmeleri üzerine Tarentliler, Epir Kralı Pirrhos’tan yardım istediler. İlk zamanlar başarılı olamayan Romalılar, M.Ö. 275’te Pirrhos’u yenilgiye uğrattılar ve Tarent’i aldılar. Böylece, Po Ovası’mdan Messina Boğazı’na kadar tüm İtalya, Roma’nın egemenliği altına girmiş oldu.

>> Sonraki Sayfa >>

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!