Reşat Kaynar

reşat kaynarReşat Kaynar, Nejdet Sakaoğlu ile yazdığı “Atatürk Düşüncesi” adlı eserinde konferanslarını toplamış ve çeşitli sorulara cevaplar vermiştir. Kitapta Atatürk düşüncesinin hedefleri ve inkılâpları ele alınmış ve çeşitli alt başlıklarla konu açıklanmıştır. İkinci bölümde konferans verilen okullar ve sorulan sorular, üçüncü bölümde ise Atatürk’ün konuşmalarından parçalar verilmiştir.

Bu kitabın diğerlerinden farkı, dine (İslâm’a) kitapta ve inkılâplardan ayrı bir yer verilmiş olmasıdır. Kitapta din duygusunun “birey ve toplum hayatı açısından gerekli ve düzenleyici bir faktör” olduğu belirtilmiş ve Atatürk’ün bu konudaki, bilinen bazı ifadelerine yer verilmiştir. Burada, Cumhuriyet’in ilk yıllarında tekrarlanan “İslâm’ın bizi geri bıraktığı” fikrinin terk edildiği de görülmektedir. Atatürk düşüncesinde temel görüş şudur: “İslâm dini, ilerlemeye, çağdaşlaşmaya engel değildir.

Atatürkçülük, inkılâplar hakkında Peyamî Safa’nın, Remzi Oğuz Arık’ın, Nurettin Topçu’nun, Ayhan Tuğcu’nın, Erol Güngör’ün, Mümtaz Turhan’ın ve benzeri düşünürlerin farklı yorumları ve değerlendirmeleri vardır. Bunlara yeri gelince kısaca temas edilecektir.

Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar, (d. 1910, Üsküdar – ö. 24 Mayıs 2006, Ankara) Türk hukukçu ve felsefecisi. Kaynar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Daha sonra da Haydarpaşa Lisesi’ne tarih öğretmeni olarak atandı. Ayrıca İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde hukuk ve siyaset dersleri verdi. Kaynar, “Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat” adlı eseri ile 1954 yılında Ordinaryüs Profesörlük unvanı almıştı. 65 yıllık öğretmenlik hayatından sonra emekliye ayrılan Kaynar, yakın bir zamana kadar Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Atatürkçülük ve İnkılapçılık dersleri vermeyi sürdürüyordu.

Reşat Kaynar, üyesi olduğu Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nca düzenlenen ’Doğumunun 125. Yılında Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyumu’nda bir konuşma yapmak üzere 14 Mayıs 2006’da Ankara’ya gelmiş, ancak kaldığı otelde aniden rahatsızlanmıştı. 24 Mayıs 2006 saat 05.00’da Ankara Gazi Tıp Fakültesi’nde vefat etti.

  1. 17 Haz, 2014 - 13.53 | #1

    Kamil Miras: Kamil Miras, milletvekili olarak, Meclis’te Kur’an tefsiri yazılması ve Buharî’den seçmelerin Türkçeye tercüme ve şerh edilmesi kararını çıkartan kimsedir. Kendisi, Ahmed Naim’in başlayıp tamamlayamadığı hadislerin kalan kısmını tercüme etmiş ve geniş yorumlar ve açıklamalar yaparak on iki cilt halinde yayımlanmasını sağlamıştır. Kamil Miras’ın İslâmî meselelerle ilgili başka çalışmaları da vardır.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!