Rekreasyon

rekreasyonSanayileşmenin doğurduğu kentleşme ve kentlilerin günlük hayatında çok yoğun olarak çalışması, başta trafik olmak üzere günlük hayatta insanların çok yorulmasına, günümüzdeki anlamı ile strese girmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle insanların, kısa süreli tatil ve hafta sonu tatillerini kentten daha uzak bir ortamda dinlenerek geçirmek istemeleri, gün geçtikçe artmakta olan bir olgudur. Bu olguya bağlı olarak, özellikle sanayileşmiş ülkelerde kentte yaşayan halkın bir kısmı dinlenmek için kalabilecekleri uygun bir yer aramakta, başka bir anlatımla tatil yaparak dinlenmek istemektedir. Bu hâliyle ele aldığımızda rekreasyon:

“İnsanların işten arta kalan zamanlarında değişiklik (eğlence, dinlenme) sağlayan ve günlük hayattaki gayret ve çalışmalarını bir bakıma yenileyen, tazeleyen veya insanın beden ve zihnini dinlendiren bir faaliyet” olarak tanımlanmaktadır.

Bu faaliyetin bir sonucu olarak, insanlar bulundukları çevrede, kısm de olsa, bir değişiklik yaparak dinlenme, eğlence için ayrı bir mekân, ortam arayışına girmekte ve ana mesken sahalarına bağlı çeşitli dinlenme-eğlence tesisleri yapmaktadırlar. Böylece, bir taraftan kısa süreli ayrı bir mekân-iskân alanı doğmakta, diğer taraftan marjinal ölçüde de olsa değişik bir faaliyet türü ortaya çıkmaktadır.

Dünyada sanayileşmiş toplumlarda kentlerin çevresinde özellikle dinlenme, spor yapma ve eğlenmeye yönelik rekreasyon alanları bulunmaktadır. Rekreasyon faaliyetleri, kapalı (kentsel) yerlerde ve açık (kır) sahalarda olmak üzere iki gruba da ayrılabilmektedir. Kentlerde yer alan rekreasyon faaliyetleri kısa süreli boş zamanlarda ve insanın kendi yakın çevrelerinde bulabilecekleri faaliyetlerdir. Bunları sinemalar, spor tesisleri, parklar, sanat galerileri, hayvanat bahçeleri, müzeler gibi tesisler, mekânlar oluşturmaktadır. Kırsal rekreasyon faaliyetleri ise geniş alan ve doğal güzellik arzeden parklar, piknik yerleri, göl çevreleri, orman alanları ve kentten biraz daha uzakta olan sayfiye alanlarındaki faaliyetler olarak tanımlanabilir. Bu faaliyetler aynı zamanda gelişmiş ülkelerde dev bir endüstri hâline de gelmiş durumdadır. Örneğin avcılık, balıkçılık, sportif faaliyetler, seyahat için çeşitli araç-gereç, giyim eşyası, spor malzemeleri yapan büyük firmalar ortaya çıkmıştır.

Yukarıda sözü edilen özellikle kırsal rekreasyon faaliyetleri aynı zamanda kısa süreli turizm faaliyetlerini de kapsamına almaktadır.

Başlıca kırsal rekreasyon faaliyetleri şöyle özetlenebilir:

Zevk için araba kullanma, yürüyüş yapma, açık hava oyunları oynama, yüzme, bisiklete binme, balık tutma, doğayı inceleme, çeşitli deniz araçları ile denize açılma, etrafı seyretme, mağaracılık, avcılık-atıcılık, ata binme, piknik yapma, dağa tırmanma (treking) vs. dir.

Yukarıda belirtilen bu faaliyetler, ortamın özelliğine, insanın istek ve kültürel geleneklerine göre farklı şekilde olmaktadır. Örneğin ülkemizde Ankara çevresindeki belli başlı rekreasyon alanları; Kızılcahamam kaplıcası ve Soğuksu Milli Parkı, Abant Gölü, Çamkoru mesire yerleridir. İzmir çevresinde ise Çeşme’deki çeşitli tesisler, Efes ve Selçuk’taki antik sahalar, Kuşadası, Gümüldür, Foça, Dikili’deki mesire sahalarıdır.

Doğal çevrenin bir takım potansiyellerini rekreasyonel yönden değerlendirme her geçen gün gittikçe artmaktadır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!