Petrol Boru Hatları

İlk petrol boru hattı, ABD‘de Pennsylvania’da 1865’de faaliyete geçmiştir. Daha sonra, ham petrol toplayan, ham petrol taşıyan ve rafine edilmiş petrolü sevkeden boru hatları yapılmıştır. ABD’de petrol boru hatları ABD’nin orta kesiminden Batı Texas (Texas) ve Meksika Körfezi petrol üretim alanlarından Meksika Körfezi etrafına, Büyük Göller’de ve Atlantik kıyılarındaki rafinerilere ham petrol sevket-mektedir. Ayrıca Alaska’dan çıkan petrol ve doğal gazı doğuya taşıyan boru hatları da yapılmıştır. Kanada’da da petrol taşıyan boru hatları mevcuttur.

Türkiye’deki Petrol Boru Hatları Haritası

Latin Amerika‘da Meksika, Kolombiya, Venezuela, Arjantin ve Bolivya’da petrol havzalarından rafinerilere petrol nakleden petrol boru hatları yapılmıştır.

Avrupa: Bu kıtadaki petrol boru hatları, çoğunlukla Avrupa dışındaki petrolün Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dağıtılması amacıyla yapılmıştır. Örneğin Cezayir petrolünün Fransa’daki sanayi merkezleri ve Almanya’daki rafinerilere sevketmek için Marsilya yakınında Lavear’dan Yukarı Ren Vadisi’nde Fransa’da Strasburg ve Almanya’da Karlsruhe’ye uzanan 782 km uzunluğunda petrol boru hattı inşa edilmiştir. Diğer bir boru hattı da Rotterdarm-Rhine hattıdır. Bunun dışında önemli merkezler arasında uzanan petrol boru hatları bulunur. Türkiye’de Mersin-Kırıkkale, Baku-Ceyhan, Kerkük (Irak)-Yumurtalık arasında petrol boru hatları vardır.

Rusya Federasyonu: Bu ülke zengin petrol yataklarından üretilen petrolü ülkenin muhtelif kısımlarındaki rafinerilere sevketmek amacı ile özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra petrol boru hatları inşa etmiştir. 1905 yılında 900 km olan petrol boru hattı günümüzde 47 bin km’yi aşmıştır. Günümüzdeki petrol taşımaları Volga-Ural petrol üretim alanından doğuya, kuzeybatıya ve batıya yapılmaktadır. Batıya doğru Polonya ve eski Doğu Almanya’ya uzanan Drujba hattı en önemli hatlardan biridir. Ayrıca Bakû-Batum arasında da 1700 km dolayında petrol boru hattı uzanır.

Orta Doğu: Dünya petrol rezervinin üçte ikisine sahip olan Orta Doğu’da petrolü kıyılardaki toplama merkezlerine ve oradan da rafinerilere ya da doğrudan ham olarak dış ülkelere ihraç için limanlara taşımak amacıyla boru hatları yapılmıştır. Bu petrol boru hatları Basra Körfezi’ndeki petrol yükleme tesislerine, Kızıldeniz ve Akdeniz’e açılır. Örneğin İran’daki 4000 km uzunluğundaki petrol boru hatları ile petrol, kuyulardan Abadan ve diğer petrol ihraç limanlarına akıtılır. Suudî Arabistan ve Irak petrollerini boru hatları ile Akdeniz kıyısındaki limanlara sevk eder.

Kuzey Afrika‘da Libya ve Cezayir petrollerini de Akdeniz limanlarına taşıyan boru hatları vardır. Uzak Doğu’da Endonezya, Cava ve Sumatra adalarında çıkan petrolleri kıyıya ulaştıran boru hatları inşa edilmiştir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!