Pers İmparatorluğu

Basra Körfezi’nin doğusundaki bölgelerde oturan Persler, Medlerin egemenliği altında yaşıyorlardı. Bu dağınık Pers boylarını Kiros (M.Ö. 558 – 529), bir yönetim altında topladı ve Med Krallığı’na son verdi (M.Ö. 550).

Ülkesinin sınırlarını doğuda Hindistan’dan Orta Asya içlerine, batıda Ege Denizi kıyılarına, kuzeyde Kafkas Dağlan’na, güneyde Basra Körfezi’nden Mısır’a kadar genişletti.

Kiros’tan sonra yerine geçen oğlu Kambiz (M.Ö.529 – 522) Mısır üzerine yürüdü ve buradaki Firavunlar yönetimine son vererek, Mısır’ı, Pers İmparatorluğu’na kattı (M.Ö. 525)

Darius (M.Ö. 522 – 485), İstanbul Boğazı’ndan geçerek İskitler üzerine bir serer yaptı: fakat başarılı olamadı. Dönüşte Trakya ve Makedonya’yı ülkesine kattı. Doğuya bir sefer düzenleyip Hindistan’a girdi. Böylece, Pers İmparatorluğu’nun sınırlarını batıda Makedonya’dan doğuda İndus Irmağı’na kadar genişletti.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!