Osmanlı İmparatorluğunun Büyümesi (1299-1699)

Osmanlı İmparatorluğu ArmasıOsman Bey, 1299’da bağımsızlığını ilan ettiğinde Osmanlılar, Bizans sınırında küçük bir uc beyliği idi. Osman Bey, Bizans’a ait Bilecik, İnegöl, Yarhisar ve Yenişehir’i fethederek sınırlannı genişletti.

Orhan Bey, Bizans ile mücadeleyi sürdürerek Bursa, İznik ve İzmit’i aldı. Osmanlılar, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarına ulaştılar. Karesioğluları Beyliği, Osmanlı topraklarına katıldı ve Rumeli’ye geçildi.

– 1451 yılına gelindiğinde Anadolu’nun önemli bir kısmı, Balkanlarda ise Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan’ın büyük bölümü ele geçirilmiş ve Osmanlı toprağı haline gelmişti.

Fatih (II. Mehmet) döneminde Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılan; Balkanlarda, Sirbistan, Arnavutluk, Mora, Bosna, Hersek, Osmanlı topraklarına katıldı. Tuna Nehri’nin kuzeyindeki Eflak ve Karadeniz’in kuzeyindeki Kınm Hanlığı egemenlik altına alındı.

Bayezit dönemi fetihler yönünden sönük geçti. Bu dönemde Karamanoğullan Beyliği’ne son verildi. Boğdan ile Mora‘da Venediklilere ait kaleler almdı. Yavuz Sultan Selim gerçekleştirdiği seferler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu, Suriye, Filistin. Mısır ve Hicaz’ı Osmanlı topraklarına kattı.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Irak, Kuzeydoğu Anadolu, Kuzey Afrika’da Trablusgrap ve Cezayir, Avrupa’da Erdel ve Macaristan alındı.

Kanuni’nin 1566’da ölümünden 1699 Karlofça Antlaşması’na kadar geçen sürede Osmanlı İmparatorluğu genişlemesini sürdürdü. İran’la yapılan 1590 Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu doğuda; 1672’de Lehistan’la yapılan Bucaş Antlaşması ile batıda en geniş sınırlara ulaştı. Kuzey Afrika’da Tunus. Osmanlı topraklarına katıldı. Fas Sultanlığı himaye altına alındı.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!