Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki İlerlemeleri

1353‘te Rumeli’ye geçildi. Gelibolu ve Bolayır alınarak. Gelibolu Yarımadası Osmanlı topraklarına katıldı.

1359-1451 arasında Haçlıların, Sırpsındığı (1364), Niğbolu (1396), Varna (1444) ve II. Kosova (1448) savaşlarında yenilgiye uğratılmalan sonucunca Tuna Nehri’nin güneyinden itibaren Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan’ın büyük bir bölümü ele geçirildi.

1451-1481 arasında II. Mehmet (Fatih), Balkanlarda ve Ege Denizi’nde hızlı bir fetih siyaseti izledi. Balkanlarda Yunanistan’ın güneyi ve batısı, Mora, Arnavutluk. Bosna. Hersek ve Sırbistan ele geçirildi. Eflâk, egemenlik altına alındı. İtalya’nın güneyindeki Otranto Kalesi ele geçirildi. Ege Denizi’nde Limni. Midilli. Gökçeada. Bozcaada ve Eğriboz alındı.

1481-1520 arası Avrupa’da ilerlemenin yavaşladığı dönem oldu. Bu dönemde Karadağ, Mora’da Venediklilere ait kaleler, kuzeyde Boğdan ve Besarabya Osmanlı topraklarına katıldı.

1520-1566 arasında Kanuni, Alman İmparatoru Şarlken’in Avrupa’daki üstünlüğüne son vermek amacıyla, batıya birçok sefer düzenledi. 1526 Mohaç Savaşı’nda Macarlar yenilgiye uğratıldı ve Osmanlı himayesinde bir Macaristan Krallığı kuruldu. Kanuni’nin 1529 Viyana Seferi başarısızlıkla sonuçlandı. 1532’de yeniden sefere çıkan Kanuni, Almanya içlerine kadar ilerledi.

1541 ’de çıktığı sefer sonunda Macaristan’ı Osmanlı topraklarına kattı. Bir kısım Macar topraklan üzerinde Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Erdel Beyliği kuruldu. Kanuni 1566’da çıktığı son seferinde Sigetvar Kalesi’ni kuşattı. Kuşatma devam ederken Kanuni öldü. Sigetvar Kalesi alındıktan sonra geri dönüldü.

1566-1699 arasında Varad, Kanije, Uyvar ve Yanıkkale alındı. Ege Denizi’nde Sakız ve Girit adaları fethedildi.

Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, 1662’de Avusturya üzerine düzenlediği seferde Uyvar Kalesi’ni aldı. Avusturya ile 1664 Vasvar Antlaşması’nı yaptı.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!