Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki Gerilemeleri

1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaşmalarıyla birçok topraklarını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılın başlarında kaybettiği yerleri geri almak istedi. Bu amaçla Rusya, Venedik ve Avusturalya ile savaştı. Bu savaşlarda kaybettiği yerleri geri alamadığı gibi, yeni topraklar kaybetti. 18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Hırvatistan, Macaristan, Erdel, Banat ve Bukovina kaybedilen yerler oldu.

Osmanlı Devletinin Küçülmesi

Osmanlı İmparatorluğunun Küçülmesi Haritası (Büyük hali için üzerine tıklayın.)

19. yüzyılın ilk yarısında 1812 Bükreş Antlaşması ile Besarabya, Rusya’ya bırakıldı. 1829 Edime Antlaşması ile Yunanistan, bağımsız oldu ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrıldı. Sırbistan, Eflak ve Boğdan’a yarı özerklik verildi.

1878 Berlin Antlaşması sonrası Osmanlı İmparatorluğu hızla dağılmaya başladı. Bosna, Hersek, Sırbistan, Karadağ, Romanya (Eflâk – Boğdan), Bulgaristan, Arnavutluk, Girit ve Ege adaları elden çıktı.

 

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!