Oruç Nedir, Orucun Şartları Nelerdir?

oruçOruç hicretin ikinci senesinde farz oldu. Yani, sevgili peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinin ikinci senesinde Medine’de oruç farz olmuştur.

Akıllı olan ve ergenlik çağma girmiş olan kadın erkek her Müslüman’a Ramazan ayında niyet ederek oruç tutmak farzdır.

Oruç’un zamanı: Tan yeri ağarmadan önce başlar, güneş batıncaya kadar devam eder. Bu zaman içinde oruç tutan Müslüman kendini orucu bozacak durumlardan uzak tutar.

Oruç : İbadet niyetiyle günün belirli saatlerinde kendini, yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden korumak demektir. Yani, sabah vaktinin başlangıcından ta güneş batmcaya kadar orucu korumak gereklidir.

Oruç’un şartları: Akıllı olmak, bülüğ çağına girmiş olmak, sıhhatli olmak, mukim (kendi oturduğu yerde) olmak, Müslüman olmak.

Ramazan orucunun niyetinin evvel vakti, akşam olup iftar edildikten som a hemen yarınki omca niyet etmek demektir.

Ramazan orucunun son vakti, ise sahur vakti ile .kuşluk vakti arasıdır. Son olarak bu vakitte oruca niyet gereklidir.

Görülüyor ki omç tutmak için niyet şarttır. Rejim için, zayıflamak için, jimnastik niyetiyle tutulan oruçtan hayır gelmez. Omç bir ibadettir. İbadette niyet şarttır. Niyetsiz hiçbir ibadet olmaz.

Orucu bozan şeylerin başlıcaları şunlardır: Yemek, içmek, cinsel yakınlıktır.

Oruç bozulunca bazen ceza lazım gelir. Yani orucu isteyerek bozmak, iki ay hiç ara vermeden 60 gün boyunca omç tutmak gereklidir. Bir gün de bozulan orucun yerine tutması gereklidir. Böylece isteyerek orucunu bozan bir kimseye 61 gün oruç’u tutması ceza olarak verilir.

Hiç unutulmamalıdır ki omç bir ibadettir. Dinen kabul edilen her hangi bir mazeret yokken omcu bozmak elbette ceayı gerektirir.

Unutarak bir şeyler yemek veya içmek orucu bozmaz. Ama şu şarttır ki oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen bırakmalı ve ağzını çalkalanmalıdır.

Herhangi bir kimse ramazan ayında orucunu yanlışlıkla bozarsa Ramazandan sonra bu bozulan orucun yerine bir gün oruç tutar.

Oruçlu kimsenin ağzını çalkalarken boğazından aşağıya su gitse veya yemeğin tuzuna bakarken boğazından aşağıya gidiverse veyahut denizde yıkanırken ağzından, burnundan mideye su kaçsa bu kimsenin orucu bozul ur . Aıııa bu isteyerek olmadığında gününe gün oruç tutar. Yalnız nasıl olsa bozuldu deyip yememek gerekir.

Müslüman kardeşim! Senede beş gün oruç tutmak haramdır. Ramazan Bayramının birinci günü ile Kurban Bayramının döıt günüdür. Yani, Ramazan Bayramının ilk günü ile Kurban Bayramının son dört günü oruç tutulmaz.

Müslüman kardeşim! Bayram demek sevinç demektir. Müslüman’ların iki büyük bayramı vardır: Birincisi Ramazan Bayramı, İkincisi de Kurban Bayramıdır. Biz bayramlarımızda büyüklerimizi, komşularımızı, akrabalarımızı ziyaret ederek bayramlaşırız.

Biz bayramlarımızda, fakirleri, yoksullan, kimsesiz bilhassa yetimleri gözetiriz. Bu bizim Müslümanlık vazifemizdir.

Bizim bayramlarımız, büyüklerle küçüklerin müştereken sevindikleri, neşelendikleri mübarek günlerimizdendir.

Allah’ımız bu sevinç günümüzde oruç tutmamızı yasak etmiştir. Bunun da incelikleri vardır. Bayram diye kimisi yesin kinlisi de oruçluyum diye yemesin bu olmaz.

  1. Tezcan
    2 Haz, 2017 - 23.42 | #1

    Küfürlü konuşmak, karşınızdakini hakir görmek, oruç tutup uyuşturucu satmak, ya bunlar orucu bozmazmı?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!