Karasal İklim

5. Nemli Karasal İklim

40°-55° kuzey paralelleri arasında kıtaların iç ve doğu sahilleri arasında yer alan Amerika ve Asya’da hüküm süren bu iklim tipi, kuzeydeki karasal poiar hava küt- esi ile güney ve güneydoğudaki genellikle karasal tropikal hava kütleleri arasında oulunur. Bu hava kütlelerinin karşılaştığı alanlarda soğuk ve sıcak cepheier ooyunca siklonlar oluşur. Kışın karasal polar hava kütlesinin etkisinde kalan bu sahalar soğur, yazın ise karasal tropikal hava kütlesine maruz kaldıklarından ısınır. Bu bölgede devamlı olarak frontal faaliyetler oluştuğundan yağış genellikle bütün . ;ia yayılmıştır. Bu şartlar, ABD’nin orta kuzey, kuzeybatı ve Kanada’nın güney, Çin, Kore ve Japonya’nın kuzey kısmında hüküm sürer. Aynı durum, Avrupa’nın merkezi ve doğu kesimi ile Balkan ülkelerinde de etkilidir.

Bu iklim bölgesi, yaz döneminde polar cephenin kuzeye kayması ile kışa nazaran daha yağışlıdır; yazlar serin, kışlar ise oldukça soğuk geçer.

Nemli karasal iklim tipini temsil eden Oregon (ABD)’da (45°N) yıllık ortalama sıcaklık 12°C, yılın en sıcak ayı olan Temmuz ve Ağustos ortalamaları 19°C, kış aylarının ortalaması ise 4°C-6°C dolayındadır. Yeni Zelanda, Hokitika (Japonya)’ da (42°S) yıllık ortalama 12°C, Haziran ve Ağustos ortalamaları 7°C-8°C, Aralık -Şubat ortalamaları ise 14°C-16°C dolayındadır. En fazla yağış kışın düşer, bu mevsimde aylık yağış ortalaması 140 mm’nin üzerindedir. Hokitika’da 3000 mm’ye yaklaşan yıllık ortalama yağış, aşağı yukarı bütün aylara eşit dağılmıştır.

Kıtaların iç kısmındaki karasal iklimi temsil eden Moskova’da (56°N) yıllık ortalama sıcaklık 4°C’dir. Kasım-Mart arasındaki beş aylık dönemde sıcaklık, 0°C’nin altındadır (Ocak -11, Şubat -9°C), en yüksek aylık ortalama sıcaklık Temmuzda 19°C’ye çıkar. Yıllık ortalama yağış 500 mm’yi aşar; yağışın çoğu Haziran-Eylül ayları arasında düşer.

Nemli karasal iklim bölgelerinde genellikle geniş ve iğne yapraklı ormanlar hâkimdir (Foto 9, 59, 62, 63). Asit reaksiyonlu, organik madde bakımından zengin topraklar görülür. Nemli karasal iklim bölgesinin kuzey kısımlarında ise daimî yeşil iğne yapraklı ormanlar ve bu ormanlarda üzerinde organik maddenin keçeleşmiş hâlde bulunduğu podzol toprakları yaygındır. Bu sahanın iç kısımlarına doğru ise uzun boylu çayır bozkırları yer alır; burada toprakta organik maddenin birikmesin­den dolayı da çernezyom denilen kara topraklar görülür. Daha iç kısımlarda ise uzun boylu bozkırlara geçilir.

<< Önceki Sayfa <<

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!