Ormancılık

ormancılıkOrmanlar, binlerce yıldan beri faydalanmasına ve tahrip edilmesine rağmen, hâlâ dünyanın önemli doğal kaynaklarından biridir. Ormanlar; Amerika ve Avrasya’nın kuzey ve tropikal bölgelerin yağmurlu kesimlerinde yaygındır.

34.4 milyon km2’lik bir alan kaplayan ormanlar, yaklaşık olarak dünya kara yüzeyinin dörtte birlik (% 26.6) bölümünü oluşturur. Devamlı faydalanılan ve işletilen verimli ormanlar ise yeryüzünün altıda-yedide birine tekabül etmektedir.

Ormanlar, en fazla Güney, Orta Amerika ve Karayip Denizi’ndeki adalarda bulunur. Bunu batıda Baltık kıyılarından doğuda Büyük Okyanus’a kadar uzanan Rusya Federasyonu, Baltık ülkelerinde yer alan ormanlar izler.

En az ormanların bulunduğu kıta Avrupa (Rusya dışında) ve Asya’dır. Kurak olan Orta Asya kesimi, Tibet platosu, Arabistan Yarımadası ormanların yetişmesine uygun değildir.

Ülkeler itibariyle en fazla orman tüm dünya ormanlarının % 22.1’ini kaplayan Rusya Federasyonu’ndadır. Bunu Amazon Havzası’ndaki ekvatoral yağmur ormanlannı bünyesine alan Brezilya takip eder (% 15.9). Orman bakımından zengin olan diğer ülkeler ise Kanada, ABD, Çin, Endonezya ve Kongo (Zaire)’dir.

Türkiye’nin % 27‘si (21.6 milyon hektar) ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların üçte bir kadarı verimli, geriye kalanı verimsiz ve çalılık hâlindedir.

 

>> Ormanların Faydaları ve Kullanım Alanlarına Git <<

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!