Öğretme

öğretmeBir eğitim programının gerçekleştirilmesi sürecinde öğrencinin yanı sıra öğretmen en önemli öğedir. Öğretmen, öğrenmeyi ilerletmek, geliştirmek, desteklemek amacıyla öğrencinin çevresinde uygun eğitim durumları düzenlemekten sorumlu kişidir. Gagné (1988, s.2) öğretmeyi; bireyde öğrenmeyi başlatmak, harekete geçirmek ve desteklemek için tasarlanan etkinlikler kümesi olarak tanımlamaktadır.

Ertürk’e (1986, s.83) göre öğretme; herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama faaliyetleridir. Fidan (1986, s.18) öğretmeyi, hedeflerle belirlenen davranışların öğrenciye kazandırılması için öğrenme yaşantısı oluşturma süreci olarak ele almaktadır. Glasser (1992, s.174) ise öğretmeyi; açıklama, model olma gibi yöntemler yoluyla, bilgiyi yaşamlarına şimdi ya da ileride kalite katması için edinmek isteyen kişilere verme süreci olarak tanımlamaktadır.

Bireyin davranışlarında hem kendi yaşantısına hem de toplumun yaşantısına kalite katacak farklılaşmaları meydana getirmek için gerçekleştirilen etkinliklerin tümü “öğretme” olarak tanımlanabilir.

Formal eğitim kurumlarında öğretme sürecinde öğretmenler önemli rol oynarlar. Öğretmeler yoluyla öğrenme gerçekleşecektir. Ancak, öğrenmeyi sağlayabilmek için bir öğretmenin, bireyde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin kuramsal bir bilgi temeline sahip olması gerekir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!