Öğrenme

öğrenmeÖğrenmeyi desteklemek, geliştirmek eğitim kurumlarmm en temel amacıdır. Bu kurumlar; bir kreş, bir devlet lisesi, bir halk eğitim merkezi, bir fakülte ya da bir hizmet içi eğitim birimi olabilir. Bu eğitim kurumlarmm hedefleri, süreleri, programları, büyüklükleri, fizikî donanımları, yöntemleri, ürünleri, atmosferleri, örgütsel yapıları birbirinden çok farklı olsa da bu kurumlara devam eden öğrenenlerin hepsi ortak bir amaca sahiptirler. Paylaşılan bu ortak amaç öğrenmedir.

Öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişmesi olarak tanımlanmaktadır (Gagné & Driscol,1988; Ertürk, 1986; Fidan, 1986). Ancak, süreklilik göstermesine rağmen öğrenme olmayan bir davranış değişikliği vardır: büyüme (Gagné & Driscol,1988). Bunun yanında hastalık, ilâç, yorgunluk, uykusuzluk, alkol vb. etkisi altındaki değişmeler de organizmanın geçici hâllerinin bir sonucu olduğundan dolayı öğrenme niteliğinde değildir. Öğrenme niteliğindeki değişmeler yaşantı ürünü o-luş özellikleri ile yukarıda sözü edilen davranışlardan ayrılırlar (Ertürk, 1986). Öğrenme niteliğindeki değişmeler bilişsel (örneğin: “Yeryüzü şekillerinin yaşantımız üzerindeki etkisini açıklayabilme”), duyuşsal (örneğin: “Bayrak sevgisi”) ve psiko-motor (örneğin: “bisiklet sürebilme”) olmak üzere üç türlü olabilir.

Psikologlar, öğrenmenin varlığını, genel olarak, şu üç ölçüte dayalı olarak incelemektedirler:

– Davranışlarda bir değişme olmalıdır.

– Davranışlardaki değişme nispeten kalıcı olmalıdır.

– Davranışlardaki değişme, kişinin çevresiyle etkileşimi sonucu (bir yaşantı ürünü) olmalıdır (Fidan, 1986, s.13).

Eğitimin Psikolojik Temelleri”nden biri de öğrenmenin tanımının doğru yapılmasıdır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!