Nüfus Coğrafyası

nüfus coğrafyasıNüfus coğrafyası; nüfusun artışı, değişmesi, dağılışı, yaş grupları, hayat beklentisi, doğum ve ölüm, çocuk/bebek ölümü, cinsiyet ve göç durumu ile kültürel özelliklerini inceler. Bu inceleme ile insanın doğal ortamdaki etkinliğini ve önemini ortaya koymaya çalışır.

Esasen insan, doğal ortamda yaptığı etki ve değişimle bütün coğrafyanın esaslı bir unsurunu meydana getirir. Nüfusun tüm coğrafî ve diğer olaylarda etkin olduğunu Zelinsky’nin şu ifadesi açık olarak belirtilir: “insanın kendisi, hemen her coğrafî denklemde temel öğedir“.

Tüm insanlık tarihi, insanların ilk karşılaştıkları dünya yüzeyini nasıl değiştirdikleri ile sıkı ve ayrıntılı şekilde ilgilenmekte; insanın dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayış ve çoğalmalarını da araştırmaktadır. İnsanoğlunun ilk gayreti, doğal ortamdan yiyecek sağlamak ve korunmak şeklinde olagelmektedir.

Öyle ki, insanoğlu başlangıçta yavaş, sonraları artan bir tempo ile doğa üzerinde etkili olmaya başlamıştır. İlk olarak hayvanları evcilleştirmiş, bitkilerden yiyecek elde etmeye girişmiştir.

Yine insan, başlangıçta mağaralarda barınarak toplayıcılıkla geçimini sürdürürken, özellikle nüfusunun artması ile kendine çeşitli malzemelerden meskenler yapmıştır. Başlangıçta küçük gruplar hâlinde olan insan toplumları zamanla çoğalarak büyük topluluklara dönüşmüş, nüfusun fazla artması da göç etmelerine ve yayılmalarına yol açmıştır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!