Namazın Farzları

namazın farzlarıNamazın farzları on ikidir. Bu farzlar yerine getirilmeden namaz olmaz. Bunların altısı dışından, altısı İçindendir. Dışındakilere yani, namaz başlamadan önce yapılması gerekenlere “Şart“; içindekilere “Rükün” denir.

 

Namazın Farzları (6 Şart, 6 Rükun)

 

Namazın Şartları (Namaz Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler)

 
1. Hadesten Taharet: Namaz kılacak kimsenin abdestsiz ise, abdest alması, cünup ise, gusletmelidir. Su yoksa veya meşru bir özürle kullanılmıyorsa, teyemmüm etmesidir.

2. Necasetten taharet: Namaz kılacak kimsenin, tenini, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, namaza engel olan pislikten temizlemesidir.

3. Setr-i avret: Namaz kılacak knnsenin, örtülmesi gereken (avret) yerlerini örtmesidir. Erkekler için örtülmesi gereken yerler, göbek ile diz kapağı arşıdır. Kadınlar için ise, el, yüz ve ayaklar dışında bütün vücuttur. Namaz kılarken, örtülmesi gereken organlardan birinin dörtte biri veya fazlası açılırsa namaz bozulur.

4. İstikbaI-i kıble: Namaz kılacak kimsenin, kıbleye, yani Kabe’ye yönelmesidir. Kabe müslümanlarm kıblesidir. Müslümanların namazlarını kabeye dönerek kılmaları faizdir. Kıblenin ne

tarafda olduğuııu bilemeyen bir kimsenin, namaza başlamadan önce kıbleyi araştırması gerekmektedir. Araştırmadan namaz kılan kimse, yanlış tarafa döndüğünü sonradan anlarsa namazını yeniden kılar.

5. Vakit: Namaz vaktinin girmesi demektir. Her namazın bir vakti vardır. Vaktinden önce o namazı kılmak caiz değildir. Namazları vaktinden somaya bırakmak da günahtır. Ancak uyku ve unutmak gibi sebeplerle vaktinde kılınmayan bir namazın sonradan kaza edilmesi lazımdır.

6. Niyet: Namaza başlanmadan önce “Niyet ettim Allah rızası için … namazını kılmaya” diye niyetlenmek gereklidir.

Namazın Rükunları (Namaz Sırasında Yapılması Gerekenler)

 
1. İftidah tekbiri: Namaza başlama tekbiridir. “Allahu Ekber” diyerek namaza başlanır. Artık, yeme, içme, konuşma gibi işler haram hale geldiği için “tahrime” denmiştir. Tekbir alırken erkekler ellerinin kulaklara, kadınlar da omuz hizasına kadar kaldırırlar. Tekbiri terkedenin namazı olmaz.

2. Kıyam: Namazda ayakta durmak demektir. Farz ve vacip namazların ayakta kılınması da farzdır. Ayakta durmaya gücü yetmeyenler oturarak, oturmaya gücü yetmeyenler de yatarak namaz kılabilirler.

3. Kıraat: Namazda Kur’atı okumaktır. En az bir ayetin okunması lazımdır. Bu ayetin de en az iki ve daha fazla kelimeden ibaret olması lazım gelir Namazı yalnız başına kılanlar kıraati kendileri yaparlar. Cemaatle kılındığında imam okur. Farz namazların ilk iki rekatında, vitir ve nafile namazların her rekatında kıraat farzdır. Okuyuşun sahih olabilmesi için en az kendisi duyacak kadar bir sesle okunması lazımdır.

4. Rükû: Kıyamdan sonra eğilmeye deniı; Rükû’da ellerin içi diz kapaklarını kavrar, baş ve gövde yere paralel hale gelir. Hastalık veya başka bir sebeple tam eğilemeyenler, mümkün olduğu kadar eğilirler. Oturarak namaz kılan kimse, dizlerine paralel olacak şekilde sırtını ve başını eğerek rükû’ yapar.

5. Sücûd: Rükû’dan sonra secdeye kapanmaktır. Secdede eller, ayaklar, dizler, burun ve alın beraberce yere temas ettirilir. Secde de dirsekler yana yapıştırılmaz ve ayakların tabanları dik tutulur. Yalnız burnu yere koymak suretiyle secde yapılmaz. Her rekatta yapılan secdelerin ikisi de farzdır. Secde yeri, hissedilir derecede ser olması gerekir.

6. Ka’de-i âhire: Namazın sonunda et-Tahıyyatü’yü okuyacak kadar oturmaktır ve farzdır.

İşte namazın bu farzlarından biri eksik olursa, o namaz sahih olmaz ve yeniden kılınması gerekir.

  1. saolun
    30 Haz, 2018 - 15.35 | #1

    Cok tesekkurler.

  2. ceren34
    31 Mar, 2015 - 21.26 | #2

    Gerçekten süper, namazın farzları nelerdir öğrenmiş oldum.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!