Nadir Nadi Abalıoğlu

nadir nabi abalıoğluNadir Nadi, bir gazeteci ve gazete başyazarı olarak değişik dönemlerde değişik tavırlar sergilemiştir. 1940’larda devrimler elden gider endişesiyle, çok partili hayata karşı çıkmıştı. Bilhassa CHP’nin devrimlerden ödün vermemesi gerektiği üzerinde ısrarlı durdu. Devrim ilkelerinden zerre kadar taviz vermeden demokrasinin gerçekleştirilmesini istiyordu.

12 Eylül 1980 askeri hareketinden sonra askerî idare şöyle düşünmüştü: Şimdiye kadar Atatürkçü bir nesil yetiştirmeye çalıştık. Devletin okullarında yetişen genç nesillerden devlete silâh çeken gruplar çıktı. Öyleyse bir eksiğimiz vardı. Dinsiz ve maddeci, Atatürkçü nesil yetiştirmek yerine Ata dine de inanan bir nesil yetiştirilmesi gerekir. Askerî idare, bundan sonra Atatürk’ün dine, İslâm’a dair fikirlerini öne çıkardı ve Anayasa’ya Din Kültürü derslerinin zorunlu olmasını madde olarak koydu.

Bu uygulamadan rahatsız olanlardan birisi de Nadir Nadi’dir. Bu yeni Atatürkçü anlayışı protesto etmek için bir kitap yazdı: “Ben Atatürkçü Değilim”, (İstanbul 1982).

23 Haziran 1908’de Muğla’ya bağlı Fethiye ilçesinin Kaya Köyü’nde doğan Nadir Nadi, İlkokulu İstanbul’da, Nişantaşı’ndaki Yeni Mektep’te okur. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde okurken Kurtuluş Savaşı’nın başlaması üzerine babasıyla birlikte Ankara‘ya gider. Galatasaray Lisesi’ndeki öğrenimini 1930’da tamamlar. Yükseköğrenimini İsviçre’de Lozan Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler Fakültesi’nde görür. Gazateciliğe, Cumhuriyet‘e yurtdışından gönderdiği yazı, haber ve röportajlarla başlar (1932). İstanbul’a döndükten sonra Cumhuriyet ‘in çeşitli birimlerinde çalışır ve köşe yazarlığı yapar (1936). 1938-41 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nde sosyoloji öğretmenliği yapar. 1945 babası Yunus Nadi’nin ölümü üzerine Cumhuriyet’in yönetimini ve başyazarlığını üstlenir.

Nadir Nadi 1950-54 yılları arasında Demokrat Parti listesinde Muğla bağımsız milletvekili, 1954-57 yılları arasında da İstanbul bağımsız milletvekili olarak TBMM’de bulunur. Parlemantoya girişinden bir süre sonra Avrupa Konseyi’ne bağımsız Türk delegesi olarak seçilip 6 yıl bu görevde bulunur. Bu arada 1962’de gazetedeki yazılarına ara veren Nadir Nadi 12 Mart müdahalesi sonrasında da bir yıl kadar gazete yönetiminden uzak durur.

Basın alanında birçok ödül alan Nadir Nadi TÜYAP Kitap Fuarı tarafından da 1988 yılında Onur Yazarı seçildi. 1991 yılında ölen Nadir Nadi Edirnekapı Mezarlığına gömüldü.

  1. 17 Haz, 2014 - 17.45 | #1

    İdris Küçükömer: Tanzimat’taki yenilikçi kadroyu, emperyalizm için gerekli ortamı yaratmakla iç ve dış bölücü çevrelerle işbirliği yapmakla dolayısıyla topluma yabancılaşarak imparatorluğu batırmakla o, Cumhuriyet döneminde siyasîlerin, aydın ve bürokratların da kültürel yabancılaşma içinde olduklarını söyler. İdris Küçükömer soruna toplumcu duyarlılıkla bakarken, tarihî değerlendirmeyi tarihî materyalizm açısından yani marksist tarih açısından yapıyordu. O, yenilikçi Batıcı bürokrat kültür politikaları ile halktan uzaklaştıklarını dolayısıyla siyasî çatışmaları sınıf kavgalarından, ideolojik kurumların belirlediği iddiasını taşır. Hatta bunların üretim güçlerinin daha hızlı gelişmesini önlediklerini de dile getirir.

    İdris Küçükömer’in üzerinde durduğu esas mesele, kitlelerin sesini duyuracak bir ortamın oluşmaması, bu ortamın oluşmasının engellenmiş olmasıdır. O, sesini duyuramamayı “yanlış bilinçlilik” olarak niteliyor ve bunun sorumlusu olarak da antilaik bürokrasiyi görüyor; halkın yanlış istikamete itildiğini dolayısıyla tarihe geçmişte olduğu gibi yanlış yön verildiğini ileri sürer. Bu yanlış yönden dönmek, doğru yola yönelmek gerekir ki Türkiye’nin problemleri çözülsün.

    İdris Küçükömer’in temel kitabı “Düzenin Yabancılaşması, İstanbul 1969” adlı eserinin esas konusu, siyasî iktidarın yabancılaşması problemidir. Nuray Mert, onun, görüşlerinin sağ siyasî bakış açılarıyla örtüştüğünü ve kendisinin sağ-sol “arasında bir sarkaç gibi devamlı sallanmakta” olduğunu söyleyerek değerlendirir.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!