Mutlak Nem

Hava içerisindeki su miktarının metreküpte gram olarak ifadesidir. Belli bir sıcaklık derecesinde havada belli bir miktar nem tutulur ve sıcaklık şartlarına bağlı olarak havada tutulan su miktarı da değişir.

Örneğin 0°C sıcaklıkta bir metreküp havada tutulan su buharı miktarı 5 gram civarında iken bu değer 40°C sıcaklıkta 50 gr’a yükselir. Bu nedenle, soğuk hava kütlesi az, sıcak hava kütlesi ise fazla miktarda yağış bırakır. Tabiîdir ki, sıcak havanın çok yağış bırakması için bu hava kütlesinde nem açığının çok az olması yanında devamlı olarak da soğuması gereklidir.

Atmosferdeki mutlak nem değerinin bazen açıkça anlaşılamaması, hava kütlesi yükseldiğinde genişlemesinden, alçaldığında ise sıkışmasından ileri gelir. Bu koşullar, mutlak nemin sabit hava kütlesinde aynı kalmamasına neden olur.

Özgül (spesifik) nemlilik geniş hava kütlelerinin nem özelliklerini belirtmek için çoğu kez kullanılır. Meselâ kışın Kutup bölgeleri üzerinde son derece soğuk ve kuru havanın spesifik nemliliği kilogramda 0.2 gram kadar düşer; buna karşın nemli tropikal bölgelerdeki sıcak havanın nemi kilogram başına 18 grama kadar çıkar. Dünya ölçüsünde özgül nem değişmesi, hava kütlelerine göre son derece değişken bir durum alır. Ekvatoral bölgelerde sıcak havadaki nem değişmesinin, kutup bölgelerine göre çok fazla olduğu görülür.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!