Mülteciler (Sığınmacılar)

mülteciler - sığınmacılarBir ülkede başgösteren açlık, fakirlik, savaş, siyasî baskı gibi nedenlerle başka ülkelere olan göçü kapsamına alır. Dünyanın birçok bölgesine bu şekilde göçler olduğu için 1951 yılında Birleşmiş Milletler, mülteci sorununa el atmış ve mültecileri “ırkı, dili, dini nedeniyle veya bir toplumsal gruba ait ya da siyasal görüşte olduğu için ülkesinde takibe uğrama korkusuyla ülke dışına çıkmış kişiler” olarak tanımlamıştır. BM’ye bağlı bir de “Mülteciler Yüksek Komiserliği” kurulmuştur.

Günümüzde sığınmacılar giderek artmaktadır. Örneğin 1970’te 2,8 milyonu bulan sığınmacı sayısı 2008’te 13 599 990’e ulaşmıştır. Sığınmacı sayısı; Afrika ülkelerinde 2.9 milyon, Avrupa’da 493 bin, Amerika ve Karayipler’de 649.5 bin, Doğu Asya ve Pasifik’te 909.1 bin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 6.3, Güney ve Orta Asya’da 2.5 milyondur.

En fazla sığınmacının yaşadığı ülkelerin başında 1.7 milyon AfganlInın yaşadığı Pakistan gelir. Bunu toplam olarak 1. 7 milyon Irak, Filistin ve Somali sığınmacılarından oluşan Suriye ve 1 066 000 eski Filistinlelerin yaşadığı Gazze Şeridi izler. Afrika’da ise 377 bin kişinin sığındığı Kenya başta gelir.

Orta Doğu’dan sonra en fazla sığınma Afrika’da görülür. Sudan, Somali, Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Batı Sahra, Fildişi Sahiii gibi birçok ülkede iç savaşlar ve çatışmalar sonucu yenik düşen kabileler, akrabalarının olduğu komşu ülkelere sığınmışlardır. Bu durum günümüzde de devam etmektedir.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Kızılhaç ile ülkemizdeki Kızılay teşkilâtı mültecilere yardımda bulunmaktadır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!