Maden Sanayii

maden sanayiMaden sanayii, madenlerin çıkarılması, taş-toprak gibi yabancı maddelerden ayrılması, taşınması işlemlerini kapsar. Maden sanayii Neolitik dönemden itibaren başlamış, 17. yüzyıldan itibaren kömür üretimiyle gelişme sürecine girmiştir. Sanayi Devrimi’nin başlaması da maden sanayiinin gelişmesi sayesinde olmuştur. Çünkü demir yataklarından çıkarılan demirin ergitilmesiyle yapılan demir-çelikle modern sanayinin temelleri atılmıştır.

Maden sanayii, ilk önce günümüzdeki Birleşik Krallık ve Almanya dahi! olmak üzere Batı Avrupa’da gelişme göstermiş, bilahere keşfedilen yeni kıta ve ülkelerdeki maden yataklarımın işletilmesiyle başta ABD olmak üzere Güney Amerika (günümüzdeki Şili, Ekvador, Peru, Bolivya, Brezilya), Avustralya, Afrika ve bazı Asya ülkelerine geçmiştir. Başta demir-çelik olmak üzere makine ve metal sanayiinin gelişmesi ve dünyada günümüzdeki neredeyse tüm sanayi ürünlerinin üretilmesi, maden sanayiinin gelişmesine borçludur.

Esas itibariyle maden sanayii, maden yataklarının olduğu ülkelerde gelişmiştir. Bu ülkelerin başında neredeyse dünyadaki tüm maden yataklarını içeren ABD, demir ve kömür yataklarının olduğu Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Polonya, Rusya, Ukrayna ile değerli taş ve kömür yataklarının bulunduğu Güney Afrika, çok sayıda madenin yer aldığı Çin, Hindistan, Avustralya ile petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri gelir, ileri teknoloji ve sermaye isteyen maden işletmeciliği, birbakıma sanayi alanında gelişmiş ülkelerin tekeli altındadır.

Örneğin petrol çıkarılması, İşletilmesi ve pazarlanması Mobil, Shell, Total gibi uluslararası şirketlerin elindedir.

 

>> Sanayi Kolları‘na Geri Dön <<

  1. 11 Mar, 2014 - 16.46 | #1

    çok güzel

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!