M.Ö. 3000 ve 2000’lerde Yakın Doğu

Arabistan’dan Mezopotamya’ya gelen Samilerin bir kolu olan Amurrular, M.Ö. 2100’de Babil’de bir krallık kurdular. Babil Krallığı en parlak dönemini Hammurabi (M.Ö. 1793 -1750) zamanında yaşadı. Hammurabi, Kalde’yi yönetimi altına aldıktan sonra Elâm’ı ve kuzeydeki Asur Ülkesini topraklan araşma kattı. Bütün Mezopotamya ‘yı alarak büyük bir imparatorluk kurdu.

Eski Babil Krallığı (I. Babil Devleti) döneminde bütün Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu’da Hurriler’in yaşadığı topraklar, Orta Anadolu’da Kapadokya’ya kadar olan yerler ele geçirildi.

Mısır’da Eski Krallık devri Menes’in M.Ö. 3000’de şehir devletlerini bir yönetim altında toplamasıyla başladı. Bu devrin hükümdarları kendilerine mezar olarak yaptırdıkları büyük piramitlerle ün kazandılar. Orta Krallık devrinde güneyde Sudan’a kadar olan yerler ele geçirildi. Filistin ve Suriye üzerine seferler yapıldı.

Mısır’da Ramsesler zamanında Afrika’da ve Asya’da birçok ülke ele geçirildi. Dönemin hükümdarları ülkeyi bir imparatorluk haline getirdiler. Filistin ve Suriye üzerinden Fırat Nehri’ne kadar uzanan topraklan ele geçirdiler.

M.Ö. 3000 yıllarında Arabistan’dan çıkan Samiler (Akkadlar, Amurrular, Kaideliler)  Mezopotamya’ya ve Suriye’ye yerleştiler ve buralarda devletler kurdular.

Sami ırkından olan İbraniler, önceleri Yukarı Mezopotamya ve Suriye’de göçebe olarak yaşıyorlardı. M.Ö. 1200 yıllannda Filistin’e gelerek buraya yerleştiler.

Hititler, güneye ve doğuya gerçekleştirdikleri akınlar sonucunda Halep’i aldılar. Sınırlarını Babil’e kadar genişlettiler. Suriye’yi ele geçirmek istemeleri, Mısırlılarla savaşa neden oldu. (M.Ö. 1296 Kadeş Savaşı).

Hint – Avrupa kavimlerinden olan Filistler, M.Ö. 1200’lerde Akdeniz üzerinden Filistin’e geldiler ve kıyı bölgesine yerleşip, burada beş site (Şehir Devleti) kurdular.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!