Kulak (Biyoloji)

kulak nedir, özellikleriBazı hayvanlarınkiyle karşılaştırılınca insan kulağının onlarınki kadar duyarlı olmadığı görülür, insan kulağının algılayamadığı birçok ses kedi ve köpek tarafından rahatça duyulur. Yarasının kulakları ise radar gibi çalışır.

İnsanın kulak kepçesinin dibinde dış kulak yolu vardır. Kulak kepçesi ve dış ko-luk yolu dış kulağı oluşturur. Dış kulak yolu, iç taraftan kulak zarıyla kapatılmıştır. (Latince “tympanum” = davul zarı).

Bu kulak zarı, normalde en hafif seste bile titreşim yapar. Yani, en hafif hava titreşimi bile yeterlidir. Bu titreşimler orta kulaktaki kemikçiklere iletilir: çekiç (zarın arka tarafına yapışıktır), örs ve üzengi kemikçikleri. Bu üç kemikçik bir santi-metreküpten bile dar tympan boşluğunda bulunur. Bunların hepsi birlikte ortakulağı oluşturur. Timpan boşluğunun duvarlarında girinti çıkıntılar ve mastoid hücreleri vardır. Mastoid hücreleri mastoid kemiği denilen bir uzantının içindeki ufak boşluklardır. Tympan boşluğu Östaki borusu denen kaslı bir ince yolla, burun arkasına açılır. Nezle veya anjinde iltihabın Östaki borusuna da bulaşması nedeniyle bu boru-cuk tıkanır, tympan titreşimleri azalır ve ortakulak iltihabı denir. Bu iltihap cerahatli veya cerahatsiz olabilir. İltihabın mastoid hücrelerine yayılmasına “mastoidit” denir.

Ses Titreşimlerinin Yayılması

Tympan boşluğunun dibindeki üzengi kemikçiği iç kulağa açılan bir yarığa iç kulağın işitme bölümü olan kokleayla ilişkilidir. Koklea salyangoz denen bir kemik içindedir. Salyangozun içindeki sarmal boruda zardan gelen bir sıvı bulunur.

Bu titreşimler işitme siniri liflerinin çıktığı sinir hücrelerini uyarır. İşitme siniri beyne doğru bir kemik yolu içinde gider. Bu yola iç kulak yolu denir. Ancak iç kulak başka bir organı da içerir. Bu da salyangozun içinde bulunup bütünüyle değişik özellikle taşıyan, dengeyi sağlayan ves-tibüler sistemdir.

Vestibüler sistemi oluşturan küçük odalar ve minicik yarım daire kanallarında en küçük hareketle titreşen ve sinir hücrelerini uyaran kristaller bulunur. Bu sinir hücreleri denge siniri ya da vestibüler siniri oluşturur. Denge siniri, işitme sinirine yapışıktır ve beyne aynı şekilde iç kulak yoluyla ulaşır. Bu sistem, örneğin bir asansörde bulunduğumuz zaman çıkıp inişimizin, bir arabada hızlı gidip gitmediğimizin bilincine varmamızı sağlar. Aynı şekilde denge siniri bize vücudumuzun bir yana ya da öte yana eğilip eğilmediğini söyler. Böylelikle, biribirleriyle ilişkide olmadıkları halde işitme ve dengenin ne derece yakından bağlantıda oldukları anlaşılır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!