Kıtalarda Nüfus Dağılışı

kıtalarda nüfusASYA: Bu kıtada nüfusun iki ayrı sahada yoğunlaştığı görülür: Bunlar; Çin, Çin-Hindi ve Hindistan bölgeleri ile Japon adalarının özellikle güney kesimleri, Kore Yarımadası’nın sahil ve batı bölümü ile Güney Mançurya’dır (Şekil 1.21).

Güneydoğu Asya adalarından Cava, Selebest adasının güneydoğusu ve Kuzeybatı Filipinler kalabalık nüfus barındıran adalardır, bunların dışındaki adalarda nüfus yoğunluğu düşüktür.

Asya’da ikinci nüfus yoğunluğuna sahip sahalar; Hindistan Yarımadası, Bangladeş ve Pakistan’dır. Hindistan’da Ganj nehri deltasından Indus nehrinin yukarı havzasına kadar uzanan yerlerde de nüfus yoğundur. Ayrıca, yarımadanın her iki sahili boyunca yoğun nüfuslu sahalar vardır. Güneybatı Seylan, nüfusu fazla olan sahaların güneye doğru olan uzantısını oluşturur.

Yukarıda belirtilen sahaların dışında Asya kıtasının büyük bir bölümü boş durumdadır. Bazı yerlerde şeritler hâlinde oldukça kalabalık nüfuslu sahalara rastlanılır. Buraları; tarıma uygun olmayan kuzeydeki soğuk bölgeler, Obi’de olduğu gibi nehirlerin kenarındaki bataklıklar, Orta Asya’da kenarları yüksek dağlarla çevrili çöller teşkil eder. Rusya’nın Asya kesiminde özellikle tarıma uygun çernezyom topraklarının yer aldığı Karadeniz’in kuzey kesimi, Sibirya’yı kateden demiryolu güzergâhındaki şehirler ve bunun çevresindeki kırsal alanlar, ülkenin en kalabalık nüfuslu sahasını oluşturur.

Türkiye’de kalabalık nüfuslu sahaların başında sanayi ve ticarî faaliyetlerin yoğun olduğu Marmara Bölgesi, özellikle İstanbul (2486/km2) gelir. Özellikle İzmit-Tekirdağ arasında nüfus yoğunluğu km2’de 100’ün üzerindedir. Sinop, Ordu ve Trabzon’un kıyı kuşağı, Ege Bölümü’nde ovalık alanlar, tarıma uygun Antalya ve Çukurova, diğer kesimlere göre nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Seyrek sahaları ise Kırşehir’den başlayarak Kuzeydoğu Anadolu’ya doğru devam eden kuşak ile Karaman, Burdur ve Hakkâri illeridir (Şekil 1.20). Batı Anadolu’da 1000 m, Doğu Anadolu’da 2000 m’nin üzerindeki yerler neredeyse tamamen boştur.

AVRUPA: Dünyada nüfusun yoğun olduğu ikinci kıtadır. Avrupa’da nüfusun yoğun olduğu sahaları; Kuzey Denizi’nln güney nihayeti, Büyük Britanya adaları özellikle Londra ve çevresi, alçak ovalık alanlar ile Fransa’da Seine nehri ile Almanya’daki Elbe nehrinin ağzı arasındaki bölgedir. Ayrıca Kuzeybatı Avrupa sahilinden Kuzey Avrupa ovalarının güney kenarlarından Ukrayna’ya ve Ren nehri boyunca İsviçre’ye kadar uzanan kuşaklarda yoğun nüfuslu sahalar göze çarpmaktadır. Bunun dışında bazı merkezler ve çevresinde nüfusun yoğunlaştığı görülür. Bunların başında Moskova, İtalya’da Po Ovası, İtalya’nın batı sahilleri (Napoli ve Cenova), ispanya’da Barselona, Portekiz’de Porto ve Sicilyanın sahil kesimi gelir.

Avrupa’da özellikle 60. paralelin kuzeyindeki sahalar nüfustan genellikle mahrumdur. Asya kıtasının aksine Avrupa’da sık ve seyrek nüfuslu ve boş sahalar arasında kesin bir sınır yoktur. Bundan başka, noktaların seyrek olarak dağıldığı alanlarda bile nüfusun yoğunlaştığı kümeler görülmektedir ki, bunlar bir bakıma sanayi merkezlerini karakterize etmektedir. Özellikle sanayileşmenin olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu artar, buna karşılık tarımsal alanlarda nüfus seyrekleşir.

Öte taraftan Avrupa’nın dağlık kesimlerindeki nüfus yoğunluğu, aynı özellikte olan Asya’dan fazladır. Alpler, Apenin ve Karpat dağlık alanlarındaki nüfus, Rusya ovalarından daha fazla yoğunluktadır. Bu durum Avrupa’daki sanayileşmenin nüfus yoğunluğu üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir. Ayrıca Ren nehri gibi nehirler vasıtasıyla ulaşımın yoğun olduğu sahalarda, ana kara yolu güzergâhlarında nüfusun toplandığı gözden kaçmamaktadır.

KUZEY AMERİKA: Nüfusun yoğun olduğu dünyanın üçüncü bölgesi, Kuzey Amerika’nın doğu kesimidir. Burada Boston, Chiago (Şikago) ve Washington üçgeninde ve güney sahillerine doğru nüfusun diğer sahalara nazaran çok fazla yoğun laştığı görülür. Ayrıca ABD’nin batı sahilleri boyunca bazı merkezlerde (San Francisco koyu gibi) nüfus dağılışında merkezileşme olmaktadır. Ancak tarımsal sahalarda yani ovalarda nüfusun seyrekleşmesi, tarımın öneminin ikinci plâna itilmediğini, aksine Amerika’da makineli tarımın yapıldığını ve çiftlikler şeklinde arazinin çok iyi kullanıldığını ve değerlendirildiğini göstermektedir.

Kuzey Amerika’da göze çarpan boş nüfuslu yerler, subarktik ve tundra ikliminin hüküm sürdüğü sahalardır.

DİĞER KITALAR: Geriye kalan kıtalar arasında nüfusun en yoğun olduğu kıtaların başında Afrika gelir. Özellikle aşağı Nil nehri havzası, kıtanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip bölgesidir. Afrika’nın diğer dağınık ve kümeler şeklinde gruplaşmış nüfuslu sahalarını kuzeybatıda Atlas dağlarının tepelik alanları teşkil eder. Diğer iki önemli nüfus gruplaşmasının olduğu alan, Tankanika Gölü’nün kuzeyindeki Ruanda-Burundi yüksek platoları ve Viktoria Gölü’nün kuzeydoğusundaki Uganda ile Güney Afrika platolarıdır.

Güney Amerika’da Amazon Havzası’nın dışında kümeler şeklinde yoğun nüfuslu sahalar vardır. Pasifik kıyısından iç kesimlere doğru yer yer nüfusun yoğunlaştığı bölgeler yer alır. Özellikle And dağları arasında kuzey-güney yönünde uzanan yüksek ve serin platolar ile depresyonlarda nüfus yoğunlaşır. Buna karşılık Güney Amerika’nın doğusunda nüfus barındıran sahalar sahile yaklaşır. Burada sadece güneydoğu Brezilya’da Sâo Paulo ve Rio de Janerio’nun iç kısımlarındaki yüksek sahalar yerleşme alanlarıdır. Güney Amerika’nın 40. enleminin güneyinde kuraklık, soğuk şartlar ve arızalı alanlar, büyük yerleşmelerin kurulmasını engellemiştir.

Avustralya’ya gelince, bu büyük adanın büyük bir bölümü nüfustan yoksundur. Ancak adanın güneydoğu sahillerinde önemli yerleşmelere (Brisbane, Vollongong, Sydney, Melbourne, Adelaide) tekabül eden sahalarda kümeler hâlinde nüfus göze çarpar. Avustralya’nın geri kalan kesiminde birkaç noktada nüfus toplanmıştır.

 1. Kayaaa
  7 Ara, 2017 - 21.49 | #1

  Vallahi çok sağolun Allah Razı Olsun

 2. 2 Nis, 2014 - 18.43 | #2

  Çok teşekkürler sınavımız vardı çok yardımcı oldu:-) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 :*

 3. 24 Mar, 2014 - 21.16 | #3

  Çok iyi

 4. gökhan
  23 Mar, 2014 - 13.50 | #4

  abi çok iyi yaa.

 5. 22 Mar, 2014 - 16.11 | #5

  çok güzel valla sosyal hocamız 1 syafa yzın dedi bulamamışıtım ALLAH razı olsun sizlerden

 6. meyra
  14 Nis, 2013 - 11.17 | #6

  gerçekten çok güzel bi site

 7. 26 Mar, 2013 - 20.26 | #7

  bu siteden güzel yararlandım

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!