Kavimler Göçü

Kavimler Göçü, M.S. 375 yılında Hunların, Avrupa’ya yürümeleriyle başladı. Hunların önünde tutunamayan barbar kavimler; Franklar, Vandallar, Vizigotlar v.b. batıya doğru göçe başladılar.

(Resmin büyük hâli için üzerine tıklayabilirsiniz.)

Franklar, Galya’ya (Fransa) girdiler.

Angllar, Saksonlar, Yutlar; Britanya Adası’na geçtiler.

Vizigotlar; Balkanlara indiler ve daha sonra İtalya‘ya ve İspanya’ya geçtiler.

Ostrogotlar; Macaristan’ın batısına çekildiler.

Vandallar; Ren Nehri’ni aşarak Galya’ya girdiler ve İspanya’ya kadar ilerlediler. Vizigotların İspanya’ya gelmelerinden sonra Afrika’ya geçtiler.

Burgundlar; Galya’nın güneyine geldiler.

Lombardlar; Kuzey İtalya’ya geldiler.

Hunlar; Macaristan’a yerleşip Avrupa Hun İmparatorluğu’nu kurdular.

İslâvlar; Doğu Avrupa’ya geldiler.

Kavimler Göçünün sonuçları ise, Roma İmparatorluğu’nun çöküşünü hazırladı. Avrupa uzun yıllar kanşıklıklar içinde kaldı. Günümüz Avrupa devletlerinin bazılarının temelleri atıldı. Feodalite rejimi ortaya çıktı.

Kavimler Göçü sonunda Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı (395). Batı Roma İmparatorluğu’nun 476’da yıkılmasından sonra topraklan üzerinde birçok krallıklar kuruldu.

Bu krallıkların en önemlileri şunlardı: Ostrogot Krallığı, Odoakr Krallığı, Vizigot Krallığı, Vandal Krallığı, Frank Krallığı, Burgund Krallığı, Süev Krallığı, Kavimler Göçü sırasında Britanya Adası’na geçen Angllar ve Saksonlar, adanın güneydoğusuna yerleşip burada zamanla yedi krallık kurdular. Bu krallıklar daha sonraki yüzyıllarda birleşerek İngiltere Kralhğı’m kurdular.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!