Kalp (Biyoloji)

kalp nedir özellikleriYaygın bir inanışın aksine vücudun en önemli organı kalp değil beyindir. Yine de bu hassas alet, en az onun kadar ilgi çekicidir.

Kalp; aşkın, cesaretin ve hatta yaşamın sembolü olarak görülür. Gerçekte beyne ait olan bu fonksiyonları, kalp zorbalıkla eline geçirmiştir. Öte yandan organizma içinde kalbin oynadığı rol, gerçekten çok önemlidir ve kalp beyinden çok daha iyi tanınan bir organımızdır. Kalp; aslında sadece bir kastır, bir kol kasına benzer özellikler gösterir ve egzersizlerle performansı artırılabilir.

Kalbin ilk özelliği, içi boş bir kas olmasıdır. Kalbin dört iç bölmesi vardır: İki karmak ve iki kulakçık, bunlar kalbin bir pompa gibi çalışmasını sağlar. Organizmadan gelen kanı kabul eden pompa, bunu küçük dolaşıma yani akciğerlere yollar. Oksijenlenmiş kanı alarak büyük dolaşımla tüm vücuda yollar. Bu işlem, dakikada ortalama 70 kere tekrarlanır. Ani heyecanlar ve efor hallerinde kalbin atışı dakikada 200’e kadar çıkabilir. Çocuklarda bu ritim, daha hızlıdır. Yeni doğmuş bir bebeğin kalbi, dakikada 120 atar.Kalp kası veya miyokard, perikard adı verilen bir kılıfla kaplıdır. Kas belirli bir sıra takip ederek kasılır. İlk önce kulakçıklar kasılarak içlerinde bulunan kanı karıncıklara yollar. Daha sonra karıncıklar kasılarak, sol karıncıktaki kanı aort’a, sağ karıncıktaki kanı akciğer atardamarlarına yollar.

Bir dinlenme anından sonra, ana toplardamarların getirdiği kanla dolmuş olan sağ kulakçık ve akciğerlerden gelen toplardamarların getirdiği kanla dolmuş olan sol kulakçık, tekrar kasılma işlerine dönerler. Kasılma safhası sistol, dinlenme safhası diastol olarak adlandırılır.

Bu yorulmayan sistemin özelliği, kalp hücresindedir. Nodal doku denen bu hücreler sayesinde, kalp bağımsız bir makine gibi çalışır, çünkü hücrelerin yapısı dolayısıyla kalp içinde düzenli olarak bir elektrik akımı oluşur. Bu özel hücre yığınlarının birinden diğerine geçen akım, kalp kası hücrelerine de geçerek bunların kasılmasını sağlar.

Bu ritmin hızı sinirlerden etkilenebilir, hız azalabilir veya organizmanın ihtiyacına cevag verecek şekilde hızlanabilir. Bu ayarlama bir maksimum- minumum içinde gerçekleşir. Kalbin otoma’tımi nodal düğümden ayarlanır.

Kalbin işleyişini daha iyi anlayabilmek için kalp damarlarını tanımak gerekir. Diğer organlar gibi kalbin de ona gerekli olan glikoz ve oksijeni getiren kana ihtiyacı vardır. Oksijen olmadan kalp birkaç dakika içinde ölür. Kalın kalp kaslarını beslemek için aort’tan aynian iki küçük atardamar; sağ ve sol koroner kalbe bağlanır. Miyokard üzerinde baştan başa dolaşarak hayati görevlerini yerine getirirler. Kalp damarlarının kısmi veya tam tıkanmaları sonucu kas hücreleri zarar görür ve hatta ölür, buna anjin dö puatrin veya enfarktüs denir.
Kalp mekanizmasını incelemek için tıp, yıllar boyu çeşitli teknikler geliştirdi. Bunlardan en eskisi-oskültasyon veya kalbin dinlenmesidir. Stetoskop’un mucidi Laen-nec’den (1781-1826) beri günümüzde son derece mükemmelleştirilmiş olan bu alet kullanılır. Günümüzde ayrıca çok hassas mikrofonların yardımıyla kalp sesinin grafik eğrileri elde edilebilir (fonokardiog-ram).

Oskültasyon’la, normal şartlarda iki ses duyulur, tik-tak. İlk ses kulakçık ve karıncıkları ayıran kalp kapakçıklarının (solda rtıitral, sağda triküspit kapaklar) ikinci ses ise aort ve akciğer atardamar kapakçıklarının kapanması sırasında çıkar. Kalp kapakçıklarında herhangi bir rahatsızlık bu seslerin niteliğini değiştirir veya yeni seslerin eklenmesine neden olur(üfürüm). Çocukta bazı ütürümler normalde bulunabilir (masum üfürüm).

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!