İzohipsli Haritalarda Profil Çıkarma

Herhangi bir izohipsli harita üzerinde topoğrafyanın eğim durumunu gösteren profil çıkarmak için şu sıra takip edilir:

    1. Profili çıkarılacak saha harita üzerinde işaretlenerek doğru bir hat çizilir.
    2. Bu hattın uzaklığı kadar 3-5 cm eninde şerit hâlinde bir kâğıt alınır ve profili çıkarılacak hattın üzerine intibak ettirilir; bu kağıt şeritle izohipslerin kesiştiği veya çakıştığı noktalar çizgi ile gösterilir ve bunun üzerine yükseltiler yazılır, ayrıca kâğıtla çakışan akarsu, dere, yol, tepe var ise bunlar da işaretlenir ve isimleri de yazılır. Bunun yanında, topoğrafyanın daha iyi belirlenmesi açısından vadilerin bulunduğu sahalara içbükey bir yay, tepelerin olduğu sahalara ise dışbükey bir yay çizilerek profil çizilmesinde kolaylık sağlanır.

3. Üzeri çentikienen şerit hâlindeki kâğıt, profilin çizileceği milimetrik üzerine çakıştırılır. Bu kâğıt üzerinde önce dikey ölçek tespit edilir; bu ölçek büyük ölçekli haritalarda çoğu kez yatay ölçekle aynı oranda alınırken, küçük ölçekli haritalarda 3-4 misli artırılır veya büyütülür. Örneğin 1/ 25 000 ölçekli haritada dikey ölçekte 1/ 25 000 veya 1/ 20 000 olarak alınarak her 250 veya 200 m 1 cm dikey ara ile gösterilir. Haritanın ölçeği 1/ 500 000 ise her 500 m’den geçen izohips aralığı dikey ölçekte 1’er cm ara ile işaretlenir. Böylece dikey ölçek 1/ I00 000 alınarak yatay ölçeğe nazaran 5 misli büyütülmüş olur. Bu şekilde milimetrik kâğıtla izohipslerin kesiştiği noktalar kâğıt üzerine noktalarla işare

tlenir.

4. Milimetrik kâğıt üzerine dökülen noktalar birbirlerine eğik çizgilerle birleştirilerek profil tamamlanır ve ayrıca bu profil hattı üzerine kesik çizgilerle yol, dere, tepe ve hatta önemli tepelerin yükseklikleri yazılır. Grafik ölçekle de profilin yatay ölçeği ile yönler de işaretlenerek profil tamamlanmış olur.

  1. ilk ben pro
    21 Kas, 2016 - 19.57 | #1

    Baba ilk yorum, kafa basmıyor bunlara.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!