İtalya Birliğinin Kuruluşu

1815 Viyana kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda İtalya’da, Kilise (Papa) Devleti’nden geri kalan topraklar üzerinde kurulan yedi krallıktan biri olan Piyemonte Krallığı, İtalyan birliğim gerçekleştirebilecek en güçlü krallıktı. Piyemonte, Kırım Savaşı’na İngiltere ve Fransa’nın yanında girerek, 1856 Paris Konferansı’nda İtalya sorununu Avrupa’ya duyurma olanağını buldu.

italya birliği

İtalyan birliğinin kurulması yolunda en büyük engel Avusturya idi. Piyemonte, 1858’de Avusturya’ya karşı Fransa’nın desteğini sağladı. 1859’da Piyemonte ve Fransız kuvvetleri, Avusturya’yı yenilgiye uğrattılar. Zürich Antlaşması ile Avusturya, Lombardia’yı Piyemonte’ye bıraktı.

Bunu takiben Toscana, Modena ve Parma, Piyemonte’ye katıldılar. İtalyan milliyetçilerinden Garibaldi, 1860’ta Sicilya’ya çıktı ve daha sonra Napoli’ye girdi. Sicilya ve Napoli, Piyemonte’ye katıldılar. 1861’de Torino’da ilk İtalyan Parlamentosu toplandı ve Piyemonte Krallığı, İtalya Krallığı’na dönüştürüldü. 1866’da Venedik’in, 1870’te Roma’nın katılmasıyla “İtalyan Birliği” tamamlandı.

İtalya, I. Dünya Savaşı sonunda Saint – Germain (Sen – Jermen) Antlaşması ile (10 Eylül 1919) Avusturya’dan Trento’yu; Rappalo Antlaşması ile Yugoslavya’dan Triyeste’yi ve Dalmaçya’daki Zara kentini aldı. Fiume (Rijeka) serbest kent ilân edildi.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!