İslam’ın Şartları

Yüce dinimiz İslâm, beş esas üzerine kurulmuştur. Bu beş esas, İslâm’ın temel şartlarıdır. Bir müslümanm gerçek bir olgunluğa erebilmesi, bu şartları yerine getirmesine bağlıdır. Bu şartlar yerine getirilmeden İslâm binası kurulamaz. Peygamberimiz Hz. Muhammed, İslâm’ın şartlarını şöyle ifade buyurmuştur:

İslâm beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’dan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.

O halde, İslâm’ın şartları beştir.

1. Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh” kelamını söylemektir. Türkçe anlamı şudur: “Ben şahitlik ederim ki; Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed, Allah’ın kulıı ve Peygamberidir.

2. Namaz kılmak: Günde beş vakit namaz kılmaktır.

3. Oruç tutmak: Her yıl ramazan ayının tamamında oruç tutmaktır.

4. Zekat vermek: Dinimizce zengin sayılan kişilerin mal ve paralarının belirli bir kısımlarını  her yıl fakirlere vermesidir.

5. Hacca gitmek: Dinimizce gücü yetenlerin hayatında en az bir kere hacca gitmesidir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!