İpek Böcekçiliği

ipek böcekçiliğiOrta Çağlardan beri varlıklı kişilerin giydiği ipekli ürünler çok fazla rağbet görmüştür. Çok pahalı ve kıymetli olan ipekten yapılmış giyecekler ve eşyalar, eski dönemlerde önemli bir ticaret metası idi ve özellikle Doğu âleminde pek fazla ticareti yapılmaktaydı.

Daha sonra ipek ticareti, Doğu Asya ile Küçük Asya (Anadolu) ve Avrupa arasında yapılmıştır. İpek ticaretinin yapıldığı yola ise ipek yolu denilmiştir. Bu kervan yolu, Çin’den başlayıp Güneydoğu Avrupa’ya kadar uzanmaktaydı.

ipeği üreten ipek böceği, çoğunlukla subtropikal bölgelerde yetişen dut ağacının yaprağı ile beslenir, fakat ticarî üretimin çoğu Japonya ve Çin’in ılıman iklim bölgelerinde bulunur. Dünyadaki ipek üretiminin yarıdan fazlası Çin’den sağ- (anır. Bunu Hindistan (özellikle Keşmir Bölgesi), Özbekistan, Brezilya, Iran, Tayland, Vietnam, Kuzey Kore ve Japonya izler.

İpekli tekstil ürünlerini genellikle Çin, Hindistan ve Japonya ihraç etmektedir. Asya ülkelerinden alınan ham ipek ABD ve Batı Avrupa’daki ülkelerde işlenerek pazarlanır. İpek dokumacılığı konusunda Fransa uzmanlaşmış durumdadır.

Türkiye ipek böcekçiliği ise, özellikle Marmara Bölgesinde, Bursa‘da, Bilecik‘te, Antalya‘da, Sakarya ve Eskişehir‘de yapılmaktadır.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!