İmanın Şartları

Müslümanlıkta mü’min olmak ve onun dünya ve ahirette sonuçlarından yararlanmak için iman şarttır. İman etmenin de altı şartı vardır. Bunlar “Âmentü billahi” duasında toplanmıştır. Bunlar;

1-Allah’a iman etmek,

2-Meleklere iman etmek,

3 -Kitaplara iman etmek,

4-Peygamberlere iman etmek,

5-Ahiret gününe iman etmek,

6-Kadere, yani hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine iman etmek.

____________________

1. Allah’a iman etmek: O’nun varlığına, birliğine kemal sıfatları ile donatılıp, noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna iman etmektir. Allah vardır; onun varlığı o kadar açıktır ki hepimiz içimizde O’nu hisseder başımız daraldıkça O’ndan yardım dileriz ve O bunu da kabul ederek dileğimizi yerine getirir. Kainatta hiçbir şey kendi başına var olmayacağına göre bunca mahlukatını bir yaratıcısı olmalıdır. Sonra tabiattaki bu kadar harika ve güzellikler ancak sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah’ın varlığı ile izah edilir.

2. Meleklere iman etmek:

Allah’ın bir çok yaratıklarından biri de meleklerdir. Bunlar nurdan yani ışıktan yaratılmışlardır. Onun için gayet süratli ve güçlüdürler. İnsanları koruyanları, tabiatı koruyanları vardır.

Bu meleklerin içinde dört tanesi büyük meleklerdir. Sırasıyla şunlardır: Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil‘dir.

Cebrail en büyük melektir. Peygamberlere vahy getirmekle görevlendirilmiştir. Peygamberimize de o vahy getirmiştir.

Azrail de, yaratıkların canını alan melektir. Onun görevi de budur. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir yaratığın ömrü bittiği mi, hemen gider onun canını alır.

Mikail de, tabiat olaylarını yürütmekle görevlendirilmiş bir melektir; mesela yağmurun yağması, otların bilmesi, yerin sarsılması vs. gibi.

İsrafil ise dünyanın ömrü bittiği zaman sûr denen borazanı çalarak kıyametin kopmasını temin edecek olan melektir.

Bu dört meleğin dışında “kiramen katibin” gibi insanların yaptıklarını yazanlar, “münker nekin” gibi kabirde insanlara som soranlar ve daha bir çok görevleri yerine getiren melekler vardır. Meleklere inanmanın şöyle pratik faydası vardır: Nasıl şeytan  deınen kötü mahluk insana şeni fısıldarsa, melek de insana hayrı telkin eder. İşte iyi bir iş anında insanın içinden iyi bir ses gelir ki, o melektir, onu yapmakta fayda vardır.

Sonra her yaptığının melekler tarafından yazıldığına inanan bir kimse kolay kolay kötülük edemez.

| >> Sonraki Sayfa >> |

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!