İmanın Şartları Kaçtır?

5. Ahiret gününe iman: Her şeyin sonu olduğu gibi bu dünyanın da bir sonu vardır işte dünyanın sonuna kısaca ahiret günü denmektedir. İsrafil aleyhisselam sûru ikinci kez öttürünce, insanlar kabirlerinden kalkacak hesap kitap için Allah’ın huzuruna çıkacaklardır. Bu olacaktır. Buna Ceııab-ı Allah’ın iıaher verdiği gibi akıl mantık da bunu gerektirmektedir.

Bir kere bu kainatın da bir sonu olması tabiidir. Nitekim kainatın yaşının, yani başlangıç noktasının başı ilim adamlarınca bilindiği gibi sonu da bilinmektedir. Ancak ne zaman olacağı bilinmemektedir.

Kaldı ki insan mükemmel bir varlıktır; kırk-elli yıllık hayat ona yetmemektedir. Eğer alıiret de olmasa, bu kadar harika yaratık kısa bir süre için yaratılmış olur ki, bu akü dışıdır. Sonra herkes dünyada ettiğinin karşılığını bulamamaktadır. Zaten dünyanın düzeni buna müsait değildir. Her şeyi yerli yerine koymaya elverişli değildir. Onun için bunu gerçekleştirecek başka bir alem olmalı. İşte o alemin adı ahiret alemidir. Orada iyilik edenler cennetle, kötülük edenler de cehennemle ve oraya mahsus ceza şekilleri ile yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.

Cennet Allah’ın nimetini yurdudur. Bu dünyada Allah’ın gereği nefsine hakim olup da tam zevk almayanlar orada sonsuz hazza nail olacaklardır. Aynen bunun gibi bu dünyada kötülük edenler de cehennem denen azab evinde azablannı çekeceklerdir. İmanla gitmek şartıyla, bir kimse cehenneme girse de, cezasını çektikten sonra cennete girer. İnanmayanlar için ise bu şans yoktur. Onun için bu dünyada iken iyi düşünüp kılı kırk yarmalı; Allah’ı tanımakla beraber emirlerini eksiksiz olarak yerine getirmelidir. Allah kimsenin ecrini zayi etmeyeceğini haber vermektedir.

6. Kadere iman etmek: Kader; Allah Teala hazretlerinin, ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve mekanını, niteliklerini, velhasıl ne şekil ve ne zamanda olacaklarsa onların hepsini ezelde daha, onlar yokken- bilip o surette tahdid ve takdir etmesine denir.

Bu, Cenab-ı Hakk’m büyüklüğü ile doğru orantılı bir şeydir. Allah için eksiklik, acizlik söz konusu değildir. Olan şeyleri bildiği gibi olmayan şeyleri de önceden bilir. İnsanlar dahil olmak üzere kainatı idare eder. Onların yapacaklarını bilmesi onlar için bir mahzur doğurmaz.

Eğer herkes dini ve dünyevi görevini yaparsa, korkacağı bir şey yoktur. Yalnız Allah’tan korkmakla beraber rahmetini de ummalıdır, kendisi için iyilik düşünmelidir. Allah’ın kullarım analarından daha çok sever. Ana onun dünyaya gelmesinde yalnız vesile iken, Allah onu yaratarak dünyaya getirmiştir. İnsanın o çizgiden çıkmaması lazımdır.

 

| << Önceki Sayfa << |

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!