İmanın Şartları Nelerdir

3. KitapIara iman etmek: Kitaptan maksat, Cebrail aleyhisselam aracılığı ile Peygamberlere inen kutsal kitaplardır. Bu kitaplar ilk insandan itibaren inmeğe başlamış ve insanlara Allah’ın yolunu göstermiştir. Adem aleyhisselama 10, Şit aleyhisselama 50, İdris aleyhisselama 10 ve İbrahim aleyhisselama da 10 suhııf (sayfa) yani küçük kitap indirilmiştir. Esas büyük kitaplar ise dört tane olup tarih sırasına göre şunlardır: Tevrat: Musa aleyhisselama indirilmiştir. İkincisi ise Zebur:’dur. Bu da Davut aleyhisselama indirilmiştir. Daha çok dua ve ilahi kitabı halindedir. İncil de Hz. İsa’ya indirilmiştir. Son kitap ise bizim kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm diı : Allah onu koruyacağını haber venniştir. Biz mtislümanlar da bunun üzerinde titizlikle durur, onun muhafazası için var gayretimizi gösteririz. Temiz ve sağlam baskısı, ezberlenmesi, hayatta tatbik edilmesi onu korayan faktörlerdendir. Siz de zaten Kur’an okumaya çaba sarf etmekle bu kervana katılmış olursunuz.

4. Peygamberlere iman etmek: Peygamberler insanlara Allah’ın mesajlarını getiren, olağanüstü kabiliyetlerle donatılmış seçkin kişilerdir. Nerede insan varsa orada peygamber var olmuştur. İlk insan Adem aleyhisselam aynı zamanda bir peygamberdir de. Bu itibarla sayısız peygamberler gelip geçmiştir. Bunların ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu da bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Bunların arasında bir çok peygamberler gelip geçmiştir. Sayıları belli değildir. Bir rivayette 120 bin peygamber gelmiştir.

İnsanlık tarihi bir bakıma peygamberler tarihidir. Bütün büyük olaylarda peygamberler vardır. Onlar insanların öncüleri olduklarından daima baştadırlar.

Kur’an-ı Kerim’de 24 peygamberin adı geçmektedir. İsimleri şunlardır: Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, ishak, Yakup, yusuf, Eyyüp, Şuayb, Musa, haran, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesea, Yunus, Zülkifl, Yahya, İsa, Muhammed Kur’an’da isimleri geçen üç zat daha vardır ki, bunların peygamber olup olmadıkları ihtilaflıdır: Üzeyr, Lokman, Zülkameyn.

 

| << Önceki Sayfa << |   | >> Sonraki Sayfa >> |

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!