İdari ve Siyasi Fonksiyonlara Göre Kent (Şehir) Tipleri

idari ve siyasi fonksiyonlara göre kent tipleriİdarî kentler, bir ülkenin idaresi ile ilgili olarak İdarî ve siyasî otoritenin yeraidığı merkezlerdir; burada ülkenin, bir eyalet veya ilin tüm İdarî işleri yürütülmektedir. Devlete ait binalar, çeşitli tesisler bulunmakta ve buralarda hizmetliler, bürokratlar hizmet vermektedir. Başka bir ifade ile kentdeki hâkim fonksiyon idare ile ilgilidir. Binlerce memurun çalıştığı böyle yerleşim birimleri aynı zamanda bir tüketim merkezi durumuna gelmekte, ticaret, bankacılık, ulaşım, inşaat işleri gibi hizmet sektörü de canlanmaktadır. Türkiye, İran, Fransa, İtalya, Peru, Bolivya, Ekvador gibi ülkeler, İdarî faaliyetlerin başkentte toplandığı merkezi bir idare sistemine sahiptir. Federal Almanya, ABD, Rusya Federasyonu, İsviçre gibi federal devletler hâlinde idare edilen ülkelerde ise her devlet veya her federe ülke veya bölge kendi sahasında İdarî ve hukukî hizmetleri başkentlerinde müstakilen yürütmekte iken federal devletin bütünlüğünü ilgilendiren kararlar, federal devletin başkentinde kararlaştırılarak yürürlüğe konulmaktadır.

Başlangıçta, ülkenin İdarî merkezi hâlinde bulunan başkent veya federe devletin başkenti hüviyetinde olan İdarî merkezler, kısa sürede gelişerek, aynı zamanda, ticaret, ulaşım, sanayi, üniversite fonksiyonlarını da kazanmaktadır. Hatta Paris’de olduğu gibi bazı başkentlerde uluslararası festival ve moda merkezleri de açılmaktadır.

Örneğin 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara, 30 bin nüfusa sahip iken, hızla gelişerek 2009’da 4.3 milyona ulaşmış; ayrıca ticaret, kültür, küçük sanayi tesislerinin yer aldığı bir metropole dönüşmüştür. Londra, New York, Madrid, Lizbon, Bonn, Bükreş, Moskova, Roma, Riyad, Lima gibi başkentler, birer İdarî merkez olmanın yanında, kültür, sanat, ticaret, hatta sanayi faaliyetlerininde birarada yürütüldüğü önemli kentler hâline gelmiştir.

Kentler birden fazla fonksiyonu da birarada taşımaktadır. Genel olarak büyük kentler, ticaret, sanayi ve kültür fonksiyonlarına sahip bulunmaktadır. Meselâ, İstanbul, hem tarihî, turistik, ticarî, sanayi hem de kültür şehridir. Ankara ise hem idarî hem de bir kültür kentidir.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!