Harita Çeşitleri

Yeryüzündeki doğal ve sosyo-ekonomik olayların, öğelerin dağılışının harita üzerine aktarılmasının ayrı bir önemi bulunur. Haritaları amaç ve kapsamlarına göre iki kısma ayırmak mümkündür:

1. Genel haritaları, topoğrafya, coğrafya, atlas, şehir, turist, deniz, jeoloji, morfoloji haritaları oluşturur.
2. Özel haritaları ise yine bazı morfoloji, jeoloji ile iklim, toprak, bitki örtüsü, yerleşme, nüfus gibi haritalar meydana getirir.

Bu haritalar aracılığı ile çeşitli coğrafî olayların gösterilmesi, takdim edilmesi mümkün olur. Ayrıca topoğrafyanın özellikleri, başka bir ifade ile yeryüzü şekilleri, eş yükselti eğrilerinin yardımı ile gösterilir. Yine izohipsli haritalar aracılığı ile arazinin çeşitli kesimlerinin eğimi hesaplanır; farklı profiller çıkarılır ve çeşitli blokdiyagramlar yapılır.

  1. Özme İsa
    30 Kas, 2012 - 18.04 | #1

    Yardım etmese de emeğine sağlık.

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!