Haçlı Seferleri

Ortaçağ’da Hristiyan Avrupalıların, dini, siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerle, doğudaki Türk ve İslâm ülkeleri üzerine düzenledikleri seferlere “Haçlı Seferleri” denir. Yani, Haçlı Seferleri’nin nedenleridinisiyasiekonomik ve sosyaldir.

Haçlı Seferleri Haritası (Resmin büyük hâli için üzerine tıklayın.)

Bu seferler 1096’da başlamış, 1270 yılma kadar devam etmiştir. İlk üç sefer Anadolu üzerinden yapılmıştır. Haçlıların amaçlarına ulaştıkları tek sefer, I. Sefer olmuştur. Nedeni, Kudüs’ü Müslümanlardan almış olmalarıdır.

4. Sefer, amacı dışında gerçekleşen bir sefer olmuştur. Nedeni, Haçlıların Suriye yerine İstanbul’a gelmeleri ve Bizans İmparatorluğu’na son verip, Lâtin İmparatorluğu kurmuş olmalarıdır (1204).

Son dört sefer deniz yolu ile Suriye, Filistin ve Mısır üzerine düzenlenmiştir. Haçlı Seferleri’nden en çok zarar gören Anadolu Selçukluları oldu. İznik, Haçlıların eline geçti; Türkler, Batı ve Kuzey Anadolu’dan Orta Anadolu’ya çekilmek zorunda kaldılar.

Haçlı Seferleri’nin sonuçlarıbilim, teknik, siyasi ve ekonomik alanda oldu ve gelecekte Avrupa’da köklü değişikliklere neden oldu.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!