Grafikler (Coğrafya)

Birbirine dik olan, yani ordinat ve absisten oluşan koordinatlara göre bir veya daha fazla farklı unsur kullanılarak yapılan şekillere grafik denir. Başka bir anlatımla, koordinatların biri üzerine zaman, diğerine miktar yazılmak suretiyle fizikî ve beşerî coğrafyaya ait olan çeşitli unsurların zaman içerisinde miktar olarak değişimi gösterilir. Grafikler çok çeşitli tip veya gruplara ayrılır.

Grafik Örneği

1. Basit grafikler: Sadece bir unsur ve olaya ait değişkeni gösteren grafiklere de­nir. Meselâ yağış ile sıcaklığın yıl içindeki seyri, çeşitli ürünlerin üretim değerlerinin yıllık ve farklı yıllar arasındaki seyri gibi.

2. Poligrafikler: Hazırlanış tekniği açısından basit grafiklere benzer; ancak bu grafik üzerinde belli bir konuda birden fazla değer veya unsurlara ait göstergeler birarada gösterilir. Örneğin yıllık yağış içindeki kar ve yağmur şeklindeki yağışların payları, akarsuların ortalama, maksimum ve minumum akımları gösterilir.

3. Bileşik grafikler: Bir konuya ait birçok unsur birarada gösterilir. Meselâ, ihracat ve ithalâttaki kalemler, bir fabrikanın üretimine ait değerler, maden üretiminde çeşitli madenlerin payları aynı grafik üzerinde gösterilir.

  1. polat
    5 Tem, 2015 - 23.06 | #1

    temayül ve logaritmik grafikler içinde bilgi örnekler ekleyebilir misiniz …. ayrıca hiçbir yerde bulamadığım korokromatik koroplet izoplet patern ve dinamik haritalar hakında bilgi paylaşırsanız sevinirim

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.

Bu soruyu cevaplayın: Türkiye'nin başkenti neresidir?  


  Yukarı çık!